SICH! Ako to je s kňazmi ktorí sú suspendovaní? Môžu naďalej pristupovať k sviatostiam? ďakujem za odpoveď

Odpovedá cirkevný právnik o. František Čitbaj.
Suspendácia nie je exkomunikácia, čiže vinníka neodlučuje od eucharistického stola. Jej dôvodom je však najčastejšie ťažký, notorický hriech (napríklad nelegitímny intímny vzťah). On bráni vinníkovi prijímať Eucharistiu. Fcitbaj
K odpovedí cirkevného právnika o.Čitbaja chcem poznamenať len toľko, že cirkev k trestu suspenzie kňaza pristupuje z vážnych dôvodov ohrozenia viery tých, ktorým má ísť kňaz príkladom a on namiesto toho svojim zlým životom narúša to, čo má vo veriacich posilniť. Kým tieto vážne dôvody nepominú, kňaz nesmie vykonávať svoje povolanie, ale tým sa mu neberie možnosť na pokánie a zmenu života, ktorá sa  može stať začiatkom jeho návratu. Pravda že tak, ako u každého iného kresťana, vyžaduje sa aj od kňaza trvalý stav milosti, a nie trvalý stav hriechu, aby mohol kňaz pristupovať k sviatostiam. Je to tak napr. aj v prípade rozvedených a znova civilne  zosobašených, ktorí žijú v stave trvalého hriechu z narúšania svojho sviatostného manželstva, ktoré opustili a tak sa vzdali nielen sviatosti manželstva, ale aj sviatostného života. Rovnako aj kňaz, kým neopustí svoj hriešny život, či bludné názory a žije v stave trvalého hriechu okrem toho, že je suspendovaný, je aj odlúčený od sviatostného života, ktorý sa dá platne praktizovať len pri úprimnom pokání a opustení trvalého stavu ťažkého hriechu.
+Milan.