Christos Voskrese! Vladyka chcem sa opýtať, prečo na odpuste mladých, v sobotu, nekantorovali naši mladí? Za odpoveď ďakujem

Fatimské soboty, medzi ktoré je zarátaný aj Odpust mladých v Klokočove sú stretávaním sa veriacich rozličného veku a liturgický spev východnej cirkvi je najlepšie prezentovaný zborovým spevom. Preto vždy na takúto väčšiu udalosť uprednostňujem to, čo je východnej cirkvi najvlastnejšie – a tým je spev východného chóru. Robím tak aj vtedy, keď je program iných sobôt zabezpečovaný jednotlivými farnosťami, a ohlási sa mi niektorý z našich cirkevných zborov – tento má vždy prednosť. Okrem toho na vonkajšiom priestranstve vždy viac a plnšie zarezonuje spev skupiny ľudí akým  je zborový spev, než keď ho vedie iba kantor. K plnšiemu a viac-hlasnému spevu sa dá ľahšie priradiť aj jednotlivcom, ktorí si môžu v tejto škále výšok nájsť aj tu svoju výšku hlasu. Zborový spev svojou slávnostnosťou vo východnej cirkvi nahrádza to, čo v západnej cirkvi znamená hra na hudobný nástroj – orgán,  fanfáry… Preto som aj na tento mládežnícky odpust  uprednostnil liturgický zbor, ale nevylúčil mládež, ktorá tam mala svoje miesto pre spev pred sv.liturgiu,  počas prijímania i po sv.liturgií, prípadne pri mládežníckom programe.