Pochválený buď Ježiš Kristus. Dôstojný otče, chcel by som sa opýtať nasledovnú otázku: V prípade, že muž trpí impotenciou, nie je možné, aby uzavrel manželstvo, pretože je to manželská prekážka, ktorá sa nedá dišpenzovať. Zaujíma ma, čo v prípade, ak muž je impotent, ale žena si je toho vedomá a napriek tomu chce s takmýmto mužom žiť v jednej domácnosti. Manželstvo pred Cirkvou uzavrieť nemôžu, pretože je tam manželská prekážka. Pred štátom to však nie je problém. Môže takýto pár žiť spolu akoby “v konkubináte”? Myslím si, že v tomto prípade by to mohlo byť dovolené, veď impotentný muž nemôže spáchať hriech smilstva so svojou ženou. Môžu takto dvaja veriaci ľudia žiť a prijímať sviatosti? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď

Vyžiadal som si pohľad právnika o. Františka Čitbaja a kňaza študujúceho teológiu rodiny o. Míňa, ktorí sa na otázku pozreli každý zo svojho hľadiska. Vo vašom probléme je najväčšou tažkosťou fakt vašej vonkajšej prezentácie pred veriacimi, ktorí ak vás poznajú, budú hodnotiť vaše správanie v súvislosti s inými prípadmi civilného manželstva. Nik nebude vedieť, že ide tu len o vonkajší “právny status ” kvôli zákonným potrebám majetkoprávneho usporiadania a vonkajšieho pohľadu bez vnútorného manželského spolužitia. Preto je potrebné individuálne riešiť vašu situáciu v konkrétnom rozhovore s vašim kňazom, ktorý musí brať do úvahy váš vek a okolností,  ktoré vás vedú k takému rozhodnutiu. +Milan
.
o. Martin Miňo:
na uvod len mala pripomienka lebo v otazke sa nespomina jasne ci ide manzelske-sviatostne spoluzitie ale kedze sa jedna o cirkevne forum a mame zahrnut moralny pohlad tak sa skusme zamysliet manželskym smerom
Papez Frantisek v aspostolskej exhortacii Amoris Laetitia spomina ze radosť manželskej lásky pramení z túžby po rodine. Človek je stvorený na boží Obraz. Kedže Boh predstavuje trojicu tak tato podobnost sa uskutucnuje v spoločenstve muža ženy, ako sa pise aj v knihe Genezis- stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh predstavuje spoločenstvo v Trojici, ktorého podstatou je láska a v ramci ktorého sa uskutočňuje vzájomné dávanie a príjmanie tejto lasky. V tomto duchu sa realizuje aj podobnost človeka s Bohom. Nejedna sa teda o podobnost fyzicku, lebo Boh nie je fyzicky hmotny, ale o podobnosť so stvoriteľom ktorá sa  realizuje pomocou plodnosti v ramci ktorej sa muž a žena vzajomne dávajú jeden druhému za účelom splodenia života. Teda završením alebo najvyšším aktom lasky je vznik nového života. Samotná impotencia však predstavuje prekažku, lebo bráni spojeniu muža ženy a teda vzniku života.
v prípade impotencie je teda doležité stanoviť príčinu tohto stavu a pokúsiť sa ju odstrániť s pomocou medicíny alebo psychológie, aby bolo opäť umožnené plnohodnotné manželské spoužitie muža a ženy. Boh dopúšťa, ale neopúšťa.
o. František Čitbaj:
Vážená pani, teoreticky by Vaše riešenie bolo možné. Dokonca sa nedá ani hovoriť o konkubináte, pretože konkubinát je sexuálne spolužitie muža a ženy bez požehnaného manželstva a s tým  Vami navrhovaný model nepočíta. Dokonca by sa dalo vylúčiť aj verejné pohoršenie, ak by takýto pár žil na mieste, ktoré je anonymné. Cirkev však túto prekážku nestanovila náhodne. Manželstvo nie je totiž len spolužitím muža a ženy, ale aj nádejou na budúcu rodinu. Normálna žena je totiž v svojej prirodzenosti matkou a túži po dieťati. Ak by aj dokázala žiť v takomto civilnom manželstve bez intímnych kontaktov, skoro určite by jej po čase začalo chýbať dieťa. Toto nie je len názor, ale aj skúsenosť párov, ktoré takúto skúsenosť zažili a aj napriek veľkej počiatočnej ochote ženy obetovať sa pre takýto vzťah nakoniec tieto zväzky zanikli. Ak by šlo o starší pár, povedzme o vdovca a vdovu, ktorí hľadajú na starobu spoločnosť a vzájomnú opateru, nemal by byť s takýmto spolužitím problém, ak by si civilným manželstvom chceli usporiadať povedzme majetkové pomery.  Vždy sa však vyžaduje ostražitá opatrnosť. Nakoniec odpoveď na Vašu otázku: zdá sa, že takáto forma spolužitia, a to ani v prvom ani druhom prípade, by nebola problémom ani pre Cirkev a takýto pár by mohol pristupovať k sviatostiam. A celkom nakoniec, v takýchto prípadoch by sa mala posudzovať situácia každého páru individuálne, tieto všeobecné konzekvencie nestačia.