SICH! Prečo z modlitby pred prijímaním „Viruju Hospodi i ispoviduju…“ bola odstránená táto časť? „Viruju, Hospodi, i ispoviduju, jako šije, ježe prijemľu, voistinnu jesť istinnoje samoje prečistoje ťilo Tvoje, i istinnaja samaja i životvorjaščaja Krov Tvoja: jaže, moľusja, spodobi mja dostojno prijatí vo ostavlenije hrichov moich i v iizň vičnuju.“

– pripravil: o. Marcel Gajdoš, predseda liturgickej komisie –
Vami citovaný text nebol z predmetnej modlitby odstránený v pravom zmysle slova. Ide o to, že táto modlitba jestvuje už dávno vo viacerých verziách, kratších i rozsiahlejších, čo je pravdepodobne výsledok jej dlhodobého dejinného vývoja. My sme povinní používať pri božskej liturgii ten variant, ktorý nachádzame v takzvanom ruténskom vydaní Rímom schválených bohoslužobných kníh grécko-slovanského obradu, teda najkratší. Ide o verziu, ktorej preklad vidíme napríklad v modlitebnej knižke pre ľudí s názvom Hore srdcia. Samozrejme, v súkromnej modlitbe, avšak nateraz výlučne v nej, sa môžeme modliť aj širšiu verziu týchto textov, ktorú spomínate vo svojej otázke. Nachádza sa totiž v iných vydaniach cirkevnoslovanských bohoslužobných kníh, napríklad v ich Rímom schválenej vulgátnej verzii, ako aj vo väčšine gréckych vydaní týchto kníh.