Sláva Isusu Christu! Vladyka Milan 6. januára sa slávi krst Isusa v Jordáne a aj sa svätí voda. U nás ju pán farár svätil už v piatok (5.1.) o deň skôr a hneď išiel svätiť domy. Má to byť takto?

– pripravil: o. Marcel Gajdoš, predseda liturgickej komisie –
Bohoslužobné knihy, najmä typikon a januárová minea, predpokladajú, že veľké svätenie vody sa koná v predvečer Bohozjavenia, konkrétne v nadväznosti na veľkú večiereň slávenú na prelome z 5. na 6. januára (teda k 6. januáru), ktorá je väčšinou spojená s božskou liturgiou svätého Bazila Veľkého. Hoci principiálne nič nebráni tomu, aby sa veľké svätenie vody konalo aj v samotný deň sviatku, teda 6. januára, vyššie uvedený spôsob je štandardnejší.
Z Vašej otázky nie je celkom zrejmé, kedy presne koná Váš duchovný otec veľké svätenie vody. Ak ho koná tak, ako sme spomenuli vyššie, pridŕža sa toho, čo je lepšie, a nezasluhuje si v tejto veci kritiku, ale skôr uznanie. Ak ho však koná ešte pred uvedenou večierňou, alebo dokonca 5. januára doobeda, postupuje chybne a mal by to zmeniť.