Otec biskup, ako vnímať pútnické miesto pri Brale? Aký postoj zaujímate voči žene, menom Jozefina, ktorá na tomto mieste po prijatí Pána Ježiša upadáva do extázy? Erika

Miesto pri Brale nevnímam ako pútnické miesto, len ako miesto, na ktorom sa aj v minulosti zastavovali ľudia pri prícestnej ikonke Božej Matky idúci do lesa, alebo späť. To, že sa tam dnes stretávajú ľudia vo väčšom počte registrujem, a preto som ustanovil aj komisiu pre skúmanie spirituality tohto miesta. To, či tam niekto padá v extáze, alebo z iných dôvodov, nie je tak podstatné pre vieru, ako to, aby zídené  spoločenstvo malo akési duchovné zázemie s istou obozretnosťou voči dianiu pri Brale. Či z tohto stretávacieho miesta bude pútnické, záleží od mnohých okolností. Napr. Cirkev nemôže vyhlásiť cudzí pozemok za pútnický, lebo nemá na toto územie vlastnícke práva. Takže z mojej strany je to skôr priestor pre skúmanie a spoznávanie toho, či je toto dielo od Boha, či od ľudí (porovnaj Sk 5, 38 – 39).