Kde by som si mohol kúpiť Malý trebník? A ešte, kedy budú najbližšie v našej eparchii kantorské kurzy, a kde? Maroš

(Odpoveď pripravil o. Marcel Gajdoš)

Malý trebník, presnejšie povedané: oficiálny slovenský preklad prvej časti Malého trebníka, bol schválený Kongregáciou pre východné cirkvi 10. januára 2006 dekrétom číslo 45/78. Následne ho v tom istom roku vydala Nezisková organizácia Petra so sídlom v Prešove na Hlavnej ulici 1, kde má tiež svoju predajňu. Podľa mojich informácií je uvedená publikácia momentálne vypredaná, ale práve v tomto období sa pripravuje jej dotlač. Odporúčam Vám teda informovať sa na danú vec o niekoľko týždňov priamo v spomenutej organizácii.

Pokiaľ ide o kantorské kurzy, v tejto chvíli nijaký neprebieha. Ich obnovenie závisí predovšetkým od dostatočného počtu záujemcov. Podľa mojich informácií jestvujú plány na otvorenie kantorského kurzu vo chvíli, keď dôjde k schváleniu nového, tentoraz oficiálneho, slovenského prekladu pohrebu. Ak však máte o kantorský kurz naozaj seriózny záujem, môžete sa naň predbežne prihlásiť na mojej oficiálnej internetovej adrese liturg@grkatke.sk. Až sa priblíži čas jeho otvorenia, budem Vás o tom včas informovať.