Ako je to so sexualitou v manželstve ? Sú kresťanské „metódy“ antikoncepcie?

Kresťanskou metódou pre sexuálny život manželov je rešpektovanie prirodzenosti muža a ženy. Potrebné je to preto, aby sme si zachovali sexuálne zdravie a mali radosť zo vzájomného obdarovania sa podľa Božieho stvoriteľského plánu a pre posilnenie manželskej lásky. Ako v makrokozme tak i v mikrokozme platia zákonitosti dané Stvoriteľom a každý neprimeraný zásah do týchto zákonitostí prináša veľké riziká.

Napr. priemyselné prehrešky voči prírode sa dnes dosť viditeľne prejavujú na zmene klímy a hrozia ľudstvu katastrofami nielen na lokálnej úrovni ale stávajú sa aj globálnou hrozbou.

Aj prehrešky voči biologickej štruktúre človeka vstupom antikoncepcie spôsobujú nežiaduce zmeny povahy, či zdravia, alebo psychiky. Naznačil som to preto, aby sme chápali, že aj sexuálny život manželov je záležitosťou prirodzeného zákona v osobnom vzťahu , ktorý je potrebné rešpektovať, ak má manželom poslúžiť pre šťastie. Boh pamätal aj na čas „prirodzenej antikoncepcie,“ teda na obdobie anti=proti, koncepcii=počatiu, kedy intímny život manželov nedáva možnosť počať dieťa. Treba to len správne spoznať a ako pri každom inom vážnom rozhodnutí je dôležité zvládnuť s poznaním aj danú skutočnosť v praktickom živote lásky. To však vyžaduje aj prirodzenú disciplínu, ktorá rešpektuje plodné a neplodné dní ženy, o ktorých manželka má vedieť a manžel ich má rešpektovať. K tomu musia dať súhlas rovnako manžel i manželka a zároveň dať si záležať na dôslednom spoznaní svojho tela s pomocou odborníkov plánovaného rodičovstva. V čase neplánovania je vhodný čas pre manželov objaviť aj krásu bežnejších foriem obdarovania akými sú objatie, bozk, pohladenie, či citlivý rozhovor a pod.

Človek je tvor obdarený rozumom a pre neho je dôležité hľadať a rešpektovať to, čo vie potešiť toho druhého a obdobie plodnosti ženy je na to vhodnou príležitosťou. Nijako sa nesmie násilne presadzovať iba svoje chcenie, lebo tým by sme mohli toho druhého veľmi raniť. Božie zákonitosti sú o rešpektovaní platných zásad, voči ktorým sa ľudia často búria, ale všetko čo má byť pre osoh, vyžaduje vždy vnútorný poriadok. A poriadkom nemôže byť obchádzanie prirodzenosti ľudského organizmu cez chemické prostriedky antikoncepčného charakteru. Každý triezvo zmýšľajúci človek pozná, čo spôsobuje chemizácia v prírode a veľmi ľahko pochopí, že aj v ľudskom organizme spôsobuje devastáciu, ktorá prináša riziko mnohých ochorení.

Preto je potrebné pochopiť, že šťastie nespočíva v robení si ako chceme ale v konaní toho, čo je dobré a v súlade so zákonitosťami, ktoré do nás vložil Stvoriteľ pre dobro a šťastie človeka.