Ako je to so Svätou bránou v košickej katedrále? Ja osobne som si zvykla (a je to pre mňa už automatické), že keď vstúpim do katedrály, do lode vojdem bočnými dverami. A práve dnes pri rannej liturgii som si uvedomila – a chcela by som vedieť – či aj bočné dvere patria pod bránu milosrdenstva, alebo len tie hlavné dvere, nad ktorými je logo?

Vždy sa symbolicky otvárajú len jediné „dvere“ chrámu ako symbolicky vstup svätou bránou a len prechod cez tieto dvere sa dá považovať za splnenie podmienky pre získanie odpustkov Svätého roka. Preto je na Chráme sv. Petra v Ríme bronzová brána, ktorá je okrem Svätého roka stále zavretá, a rovnako aj v diecézach sa zvýrazňujú tie brány, cez ktoré bežne nevstupujeme – jedine, že chrám nemá takúto bránu. Vaša konkrétna otázka smerujúca k bráne v košickej katedrále má teda jasnú odpoveď: Keďže sa stredové dvere našej katedrály zvyčajne otvárajú len na veľké sviatky ako je Veľká noc, odpust a Vianoce, tak práve Jubilejný rok milosrdenstva sa pre nás stáva „jedným veľkým sviatkom,“ počas ktorého by sme mali vstupovať stredovými dverami, ktoré sa pre tento rok stali „Svätou bránou“. A my, ktorí žijeme tu, mali by sme čo najviac využívať túto skutočnosť, pre čo najčastejšie získavanie plnomocných odpustkov za obvyklých podmienok:

  1. Vstup cez svätú bránu
  2. Sväté prijímanie
  3. Modlitba na úmysel Svätého Otca.

Takto sa nám mimoriadny Svätý rok milosrdenstva stane mimoriadnou príležitosťou pre získanie mnohých duchovných darov a my budeme obohatení cez využitú „ponuku“ Cirkvi, ktorej záleží na duchovnom dobre veriacich.