Milý otec Milan, ako to je, keď šikovný mladý muž (napr. celkom dobre zarábajúci programátor) ide na polročnú materskú dovolenku nie preto, že by musel, ale preto, že štát mu dá 75% jeho hrubej mzdy? Schválne nehovorím o prípadoch, kedy otec naozaj musí byť doma. Myslím teraz len na tých, ktorí si ľahko vypočítajú, že pol roka môžu byť doma a peňazí dostanú rovnako, ako keby pracovali.

Ak sa pohybujeme v rámci zákonných možnosti, ktoré sú schopné uživiť rodinu, ťažko je voči tomu niečo namietať. Tu však musia vstúpiť do úvahy pri rozhodovaní iné riziká – napr. podrží ma môj zamestnávateľ aj po “materskej dovolenke?, zvládnem dať aj citovo dieťaťu to, čo mama, ak by ona šla do práce?, má manželka vážny dôvod odísť od dieťaťa? Alebo zostaneme spolu, ako rodinka s dieťaťom obaja? – čo by bolo pre samotnú rodinku veľmi významné. Do vášho konkrétneho prípadu by bolo potrebné mať viac detailných informácií, o ktorých viete najlepšie vy sami a preto v spoločnej modlitbe proste o svetlo zhora, aby vaše spoločné rozhodnutie prinieslo pokoj a šťastie s Božím požehnaním do vašej rodinky, lebo “užiť” si otcovstvo pri maličkom dieťaťi je krásna vec.