Dobrý deň, chcem sa opýtať , som katolíčka a veľa krát nám kňazi opakujú , že modlitba ruženca je najmocnejšou zbraňou proti diablovi… nie je najmocnejšiou zbraňou sv.pismo ? Modlitbu ruženca mám naozaj veľmi rada aj k Matke Božej mám veľkú úctu , keďže je veľkým príkladom naozajstnej uceničky Ježiša Krista , vďaka

Neviem ako odpovedať, nakoľko v modlitbe i čítaní Písma Svätého je dôležité uvažovanie a sústredenie, ktoré napomáha k hlbšiemu prežívaniu právd evanjelia. Tak čítanie Písma ako aj modlitba ruženca, v ktorej sa zamýšĺame nad udalosťami evanjelia počas jednotlivých ružencových tajomstev majú ten istý obsah. Azda s tým rozdielom, že aj keď nám pri modlitbe ruženca zaletia myšlienky inam, slová vždy opakujú anjelské pozdravenie, či pozdrav Alžbety z Lukášovho evanjelia a modlitbu Otče náš, ktorej nás učí Sväté Písmo. Azda nám ani neprislúcha hodnotiť “úspešnosť” tej-ktorej modlitby, lebo Boh najlepšie vie o naších pohnútkach, ale skôr je treba pri modlitbe mať “srdce u Boha”, aby sme pocítili viac jeho blízkosť a modliť sa to, čo nás najviac pritiahne ku spáse. Keď už kňaz zdôrazňoval túto modlitbu, robil to azda preto, že je veľmi jednoduchá, obsažná a pre každého dostupná i v súkromných zjaveniach doporučovaná.