Drahý vladyka Milan chcem sa Vás opýtať jednu vec a budem rada, ak mi odpoviete. Mam kamarátku, ktorá je vydatá už dlho a začala si románik s jedným chlapcom. Neostalo to pri jednom stretnutí, ale vravela, že to ľutuje, a že to chce ukončiť, a chce ísť na spoveď, ale bojí sa priznať kňazovi či jej dá rozhrešenie. Prosím poraďte. Ďakujem

Všetko, čo nás zdržiava od pokánia a zmeny života, je od zlého, lebo zlý duch je vždy prekážkou pozitívnej zmeny v živote človeka. Preto aj strach, ktorý sa pociťuje zo spovede, je bezdôvodný a diabolský, zámerne vyvolávaný, aby sme nepokročili na ceste k šťastlivému riešeniu, a k osobnej spokojnosti. Ak sa to bude predlžovať,  môže z toho vzniknúť neriešiteľná situácia, ktorá sa stane “chronickým” vzťahom, z ktorého nebude vedieť odísť, čo istotne naruší jej zákonitý vzťah s manželom, ktorý tiež nie je “slepý”. Ak by sa rozhodla čím skôr pre sv. spoveď, ušetrí si napätie i riziko straty pokoja na zemi a zatratenia vo večnosti. Kňaz v tomto prípade sa skôr poteší zo záchrany sviatostného manželstva a bude sa modliť za pevnosť, rozhodnutia pre usporiadané manželstvo. Treba jej modlitbou i dohováraním pomôcť k skorému rozhodnutiu zanechať neveru.
Budem sa modliť za silu opustiť hriech, lebo v ňom nejde len o niekoľko pozemských rokov, ale predovšetkým o večné šťastie, či nešťastie.

+Milan.