SICH. Chcel by som sa opýtať,či je hriechom byť rozvodovým právnikom. Za odpoveď ďakujem.

S posúdenim právneho stanoviska o. Čitbajom zasielam svoju odpoveď :

Povolanie, ktoré hľadá pravdu a spravodlivosť, nemôže byť hriechom, ak sa riadi záväznými právnymi normami, ktoré nenarúšajú slobodu človeka a nevylučujú Boží zákon. Je veľmi dôležité, aby právnik mal svedomie, ktorým sa riadi pri rozhodovaní v jednotlivých sporoch a nikdy nezneužil pozíciu, ktorá má napomáhať spravodlivosti.  /Normy štátneho zákona a Božieho zákona by si nemali nikdy odporovať, aj keď tomu nie je vždy takto/ Je pravdou, že ako civilný právnik riadite sa predovšetkým záväznými štátnymi právnymi predpismi a tiež rešpektujete slobodné rozhodnutie, ktoré urobili manželia berúci si na svoje svedomie narušenie Božieho zákona: “Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje”. /aj Boh rešpektuje slobodu človeka, hoci sa človek postaví proti samotnému Bohu, ktorý vie, že človek si tým veľmi ubližuje/. Isté je, že aj civilný zákon má v záujme zachovať stabilitu rodiny a odkladá rozhodnutie o rozvode,  pritom je potrebné, aby aj právnik dopomáhal manželom k zamysleniu sa nad sebou a nad vážnosťou ich situácie. Tým dávate aj najavo, že nenesiete zodpovednosť za schvaľovania cudzieho hriechu, len rešpektujete ich slobodné rozhodnutie. Vy skôr vstupujete ako právnik do “deja”, o ktorom slobodne rozhodli manželia a viac menej len potvrdzujete reálny stav rozvráteného manželského vzťahu pred civilnou spoločnosťou aj kvôli materiálnej spravodlivosti pri delení majetku. Ako právnik by ste mohli urobiť aj pokus pre záchranu manželstva, hoci nemôžete urobiť rozhodnutie za dvoch dospelých ľudí. Pre porovnanie spomeniem rozdielnosť situácie u lekára, ktorý nielen rešpektuje zlé rozhodnutie matky, ale aj schvaľuje tým, že “zabíja” nenarodené dieťa, hoci je to so schválením štátneho zákona, ktorý priamo protirečí Božiemu zákonu. Právnik vie, že rozvod je proti Božiemu zákonu, ale rozhodnutie i rozchod vykonávajú samotní manželia, lež lekár vstupuje do rozhodnutia rodičov aktívne tým, že rozhodnutie, ktoré urobili rodičia o zabití dieťaťa,  on ako lekár zrealizuje fyzický. Preto cirkev exkomunikuje všetkých, ktorí napomáhajú fyzickej likvidácií nenarodeného dieťaťa, ale nepostihuje právnikov za vyhlásenie rozpadnutého manželstva.

Pre váš  vnútorný pokoj pri vyhlasovaní rozhodnutia manželov o rozbití ich vzťahu, aspoň sa v duchu za nich pomodlite, aby to, čo vy nemôžete zmeniť, menil v myslení rozvádzajúcich sa sám Boh.

+Milan