Pochválen buď Ježiš Kristus p. Vladyka Milan, chcela by som sa vás opýtať, čo si myslíte o “rockovej hudbe, metalice” a “o znakoch, čo ľudia aj počas koncertu ukazujú na rukách”(ukazovák a malíček majú vyrovnaný a ostatné prsty zahnuté). Mnohí veriaci hrajú v rockových kapelách na CD obaloch majú smrtky, oheň a myslia si, že je to v poriadku. Ďakujem za odpoveď. Požehnaný deň vám prajem.

Nikdy nie je v poriadku akýmkoľvek spôsobom “robiť reklamu” zlému – či už v symboloch, alebo v slovách alebo aj v hudobnom štýle. Preto je veľmi dôležité správne triediť to, čo počúvame a vidíme, lebo to preniká do duše a ovplyvňuje naše myslenie i vnímanie hodnôt.

Hudba a piesne o to viac, že “útočia” na naše pocity, cez ktoré je ovplyvnený náš život. Preto veriacemu by malo byť jasné, že nemôže produkovať čosi, čo ničí vieru a mravnosť iných ľudí, lebo pred Bohom preberajú na seba veľkú zodpovednosť.

Vieme aj o tom, že niektoré hudobné skupiny priamo oslavujú satana a piesňami navádzajú na zlé. Keďže nie som fanúšikom tohoto typu hudby, ťažko mi objektívne hodnotiť a pomenovať, ale je dobré, ak vnímate čosi zlé, treba hľadať odpoveď, prečo to na vás  zlé vplýva.

Je veľa vecí, s ktorými biskup neprichádza do kontaktu, ale práve preto sú veriaci pozvaní k tomu, aby odhaľovali zlo a upozorňovali aj iných s jasným zámerom nevpustiť nič zlého do svojho života.

+Milan.