Vladyka, istý evanjelizátor verejne hlása, že Boho-človek Ježiš Kristus sa ako človek vtelil do izraelského národa. Je také tvrdenie v súlade katolíckym učením? Mňa to veľmi zarazilo.

Boh je bytosť s charakteristikou osoby, preto aj keď je absolútnou Bytosťou, nesie v sebe známku osôb – je Trojosobný. A druhá z týchto troch Božskych osôb prijala na seba ĺudskú prirodzenosť -teda stal sa človekom v osobe Ježiša Krista. Nedá sa teda prijať jeho vtelenie do “society”, do národa, ale len do konkrétnej osoby, ktorá tu žila pred dvoma tisícročiami. A táto Božsko – ľudská osoba patrila do vyvoleného národa, pretože stal sa jedným z členov toho národa, nie ako nejaký “duch”, ktorý sa “rozplynul” v izraelskom národe, lež ako konkrétna osoba s Božsko – ľudskou prirodzenosťou. Preto neviem, čo za “evanjelizátor” prednášal toto tvrdenie o velení do národa a aký úmysel týmto sledoval;  viem len, že aj veriaci ľudia by si mali dávať pozor na to, čo počúvajú a do akých spoločenstiev vstupujú, keď majú Cirkev, ktorá si stráži pravosť náuky.