Slava Isusu Christu! Chcem sa spýtať, ktorá verzia modlitby Bohorodice Ďivo, radujsja (Raduj sa Bohorodička) v cirkevnoslovanskom jazyku je správna, pretože myslím, že je v tom trochu zmätok. Niekde sa píše “Bohorodice Ďivo radujsja obraduvanaja Marie…” a niekde zasa “Bohorodice Ďivo radujsja blahodatnaja Marie…”, ale čo je zvláštnejšie, že v nových vydaniach modlitebnej knižky v CSL sa už nepíše, ako sme boli naučení a ako doteraz bolo všade uvádzané “…i blahosloven plod čreva tvojeho…” ale “…i blahosloven plod života tvojeho…” a nejako nerozumiem prečo. Myslím, že nie je dobré, keď sú v jednej z najzákladnejších modlitieb zmätky.

– pripravil: o. Marcel Gajdoš, predseda liturgickej komisie –

 

Pokiaľ ide o prvú časť Vašej otázky, treba vedieť, že predmetná modlitba prakticky odnepamäti jestvovala tak vo verzii so slovom „obradovánnaja“, ako aj vo verzii so slovom „blahodátnaja“. Ani jednu z nich by som nepovažoval za nesprávnu, každá má svoju logiku a prednosti. Avšak na územiach, kde sa používa takzvaná ruténska verzia bohoslužobných kníh, teda aj na území Slovenska, priamo z nich vyplýva, že by sme mali používať verziu so slovom „obradovánnaja“.

Čo sa týka druhej časti Vašej otázky, tu je situácia podstatne odlišná. Všetky relevantné cirkevnoslovanské knihy uvádzajú slová „čréva tvojehó“, žiadna však „životá tvojehó“. Je to celkom prirodzené a logické, lebo cirkevnoslovanský termín „črévo“ znamená „vnútornosti, vnútro, útroby, lono“ a podobne, čiže má významy, ktoré vynikajúco zodpovedajú gréckemu termínu „koilia“, totiž „vnútornosti, maternica“ a podobne. Cirkevnoslovanský termín „život“ má celkom iný význam, konkrétne „život“ (nie však ako eufemizmus pre slovo „lono“, ale výlučne v zmysle „žitie, existencia“) alebo „majetok“. Tí, čo presadzujú v cirkevnoslovanskom texte danej modlitby slová „životá tvojehó“, robia tak zaiste pod vplyvom súčasného slovenského jazyka, aby sa vyhli možnej konotácii so slovom „črevo“ v zmysle „časť zažívacieho ústroja v podobe trubice v brušnej dutine“. Samozrejme, že takýto prístup je nesprávny, ba v istom zmysle detinský. Nemôžeme predsa vnútiť inému jazyku, aby používal také slová, ktoré nám dobre znejú. Ako sa do modlitebnej knižky dostala práve táto nekorektná verzia, Vám nedokážem kompetentne odpovedať – v tejto veci sa treba obrátiť na jej zostavovateľov, recenzentov a vydavateľov. Keby to záviselo odo mňa, určite by k takémuto svojvoľnému a nesprávnemu zásahu do spomenutej modlitby, navyše spôsobujúcemu zbytočný zmätok, nikdy nebolo došlo.