– Slava Isusu Christu. Otázka: s priateľom sa chceme zobrať , lenže ide o zmiešané manželstvo. ja som podľa matky gréckokatolíčka, ale krst aj prvé sv. som mala v rimo. a birmovku som mala v greko. Priatel je evanjelik. Chceme sa zobrať v evanjelickom kostole, s tým, že potom deti by boli po mne, teda grekokatolici. Ako som sa dočítala na internete, tak ja potrebujem dišpenz od kanonickej formy manželstva. Dáva sa to pred manželstvom alebo po obrade po nejakom čase? Na koho sa mam obrátiť? A čo keď mi ten dišpenz nebude chcieť povoliť? Ďakujem

Cirkevno – právnu odpoveď dáva o. Čitbaj, ktorý prednáša právo našim bohoslovcom na teologickej fakulte v Prešove. Ja len pripomínam, že prvým kontaktom pre riešenie všetkých požiadaviek veriacich je ich kňaz z farnosti, v ktorej majú trvalý pobyt. Dišpenz od formy dáva Kongregácia pre Východné cirkvi v Ríme, kam biskup postúpi požiadavku farára, ktorú on prijal od snúbencov spolu aj so zárukami katolíckej výchovy v rodine.  Preto je potrebné tento proces začať čím prv, aby sa počas snúbeneckých príprav stihli vybaviť aj potrebné náležitosti.

Vaša náboženská príslušnosť sa počíta podľa príslušnosti otca, čiže ak otec je rímskokatolík, aj vy ste rímskokatolíčka, ak je otec gréckokatolík, aj vy ste gréckokatolíčka. Čo sa týka sobáša, ako katolíčka máte manželstvo uzavrieť v Katolíckej cirkvi vo farnosti, do ktorej patríte podľa vyššie uvedeného pravidla. Dišpenz od formy sa dáva v takom prípade, ak existuje  nejaký dôvod, ktorý Cirkev považuje za vážny. Napríklad budúci pokoj v širšej rodine, čo by asi mohol byť Váš prípad.