Slava Isusu Christu. Chcel by som sa opýtať, že aký je rozdiel medzi palicami, ktoré používate- tou berlou s 2 hadmi a tou menšou čiernou?.

Biskupska palica s dvoma hadmi je liturgickým žezlom biskupa symbolizujúcim jeho duchovnú moc, ktorá nachádza svoju obdobu v starozákonnej palici, ktorú na nariadenie Božie dal vyhotoviť Mojžiš, aby uchránil pred smrťou tých, ktorých na púšti pohrýzli jedovaté hady /por. Nm 21,8n/. Je teda predobrazom Kristovho kríža /por.Jn 3,14/, ktorým Ježiš nás oslobodil od večnej smrti, ktorá ľudstvu hrozila pre “jedovatosť” hriechu, do ktorého nás voviedol diabol – ten had, ktorý v raji “hrýzol” pokúšaním prarodičov. Kto vtedy na púšti s vierou pozrel na Mojžišovu palicu, bol zachránený od smrti – a ten, kto dnes s vierou prijíma duchovnú moc, ktorú udelil Kristus svojim apoštolom a cez nich ich nástupcom-biskupom, tiež môže nájsť svoju záchranu pred večnou smrťou. Tá druhá spomínaná palica sprevádza biskupa ako pastiera pri bežných mimoliturgických príležitostiach. Biskup ju používa ako duchovný pastier akoby “pútnickú” pastierskú palicu so zdobenou hlavicou, ktorou sprevádza veriacich pri pobožnostiach a príležitostiach rozličných návštev, kde sa biskup neoblieka do archijerejských rúch, ale iba do riasy, resp.mantije. Tam sa biskup viac prejavuje ako pastier, ktorý slovom a modlitbou vedie ľud k Bohu a to, čo navonok symbolizuje jeho duchovnú moc je akoby skryté /je bez archijerejských rúch, bez mitry, bez archijerejského žezla /.