Ako je to vlastne s piatkami v našej cirkvi. Mám na mysli, že či je v piatok pôst alebo len zdržanlivosť od mäsa a taktiež, ako je to s chodením na zábavy a diskotéky? Je to vnímané ako hriech alebo niečo neúctivé vzhľadom na Kristovo umučenie na Veľký piatok?

(Odpoveď pripravil o. Marcel Gajdoš)

Platnú pôstnu disciplínu našej cirkvi môžete nájsť okrem iného vo svojej modlitebnej knižke Hore srdcia na stranách 628 – 629. Z uvedených predpisov vyplýva, že v bežný piatok (výnimkou sú Veľký piatok, voľnice a podobne) nás zaväzuje zdržanlivosť od mäsa, nie však pôst v pravom zmysle slova. Čo sa týka takzvaného zakázaného času, keď sme povinní odoprieť si hlučné zábavy a vôbec všetko, čo narúša kajúci charakter daného obdobia, je ním Štyridsiatnica, nie však bežný piatok. Jedným dychom však treba dodať, že predmetné predpisy nepredstavujú ideál kresťanského prežívania pôstnych dní alebo období, ale skôr akési minimum, pod ktoré už nijako nesmieme klesnúť, aby sme sa nedopustili hriechu. Ak sa teda budete aj v bežné piatky postiť a prežívať ich kajúcim spôsobom, rozhodne sa nedopustíte chyby. Práve naopak, budete konať veľmi správne. Veď, koniec koncov, celý svoj život na tejto zemi máme vnímať ako prípravu na život budúceho veku, nie ako obdobie zábavy, hodovania alebo ničnerobenia. Skutočný život, o ktorý naozaj ide, nie je ten, ktorý prežívame teraz na tejto zemi, ale ten, ktorý nastane po našej telesnej smrti a predovšetkým po druhom a strašnom Kristovom príchode, po vzkriesení mŕtvych. K nemu by malo smerovať všetko naše myslenie a snaženie, nie k márnostiam tohto sveta.

Poznámka:

Som vďačný o. Marcelovi, ktorý ako predseda Liturgickej komisie usmerňuje v rámci predpisov a rubrík konanie veriacich, ale nezabudne pripomenúť, že je to minimum, čo veriaci môže urobiť pre spásu svojej duše. Ja by som chcel ešte pripomenúť, že naši predkovia si piatok, ako deň Kristovej vykupiteľskej smrti za nás natoľko cenili, že celé stáročia v tento deň nerobili žiadne zábavy a svadby, aby tak dali najavo vďačnosť Bohu za dar vykúpenia. Nebolo by nám to k cti, ak by sme ľahkomyseľne narušili tento pohľad  na piatok, v ktorý by sme pri rozličných oslavách tak, či tak narúšali zdržanlivosť od mäsa, nakoľko ono je súčasťou slávnostného jedálnička. Verím, že otázka smerovala skôr k výnimočným udalostiam, pri ktorých sa dá dišpenzovať aj zdržanlivosť od mäsa a že piatok ako pamätný deň Kristovej smrti na kríži zostane aj po nás „vzácnym dňom“ a naším prejavom vďačnosti Bohu za spásu našich duší.

† Milan