Pochválený buď Ježiš Kristus! Drahý vladyka Milan, chcel by som sa spýtať jednu zásadnú vec. 4. prikázanie nám okrem toho, že si máme ctiť rodičov, vraví, že si máme ctiť aj autority (cirkevné, ale aj štátne). Taktiež poznáme skutok duchovného milosrdenstva trpezlivo znášať krivdu. Moja otázka znie: Je hriechom, ak sa rozčúlim, príp. som nahnevaný, na štátne úrady (ide hlavne o Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny) z dôvodu nespravodlivosti, ktorá sa nedá vymôcť právom, keďže zákon im prikazuje, že človek evidovaný na ÚPSVaR musí k nim chodiť často na nezmyselné kontakty a pracovné pohovory? Oni sa vždy ohradzujú tým, že evidencia je dobrovoľná, no všetci dobre vedia, že sa tam ide len kvôli tomu, lebo štát v dobe nezamestnania hradí za nich odvody. Je mi ľúto tých úradníkov, ktorí za to nemôžu, ale niekedy ma chytá neskutočný amok, keď vidím, ako im viem všetky dokumenty zdokladovať a oni mi do očí povedia, že je veľa výmyselníkov, ktorí ich klamú a zavádzajú. Hrozne ma to uráža a už som sa aj za to modlil prijímajúc to ako obetu, ale vnútorne ma to ničí a deptá. Prosím o odpoveď, keďže určite nie som sám, koho by úrady nanahnevali. Ďakujem za Vašu odpoveď. S pozdravom Paťo

Určite nie je hriechom “spravodlivý hnev” na nespravodlivé počínanie úradov. Len je dôležité, aby nás tento hnev natoľko nezotročil, že prestaneme v slobode vidieť aj ostatné súvislosti. “Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom”/Ef 4,26/ – človek musí mať zlosť nad nespravodlivosťou, ale nesmie zotrvávať v hneve tak, že zapadne slnko každej našej zhovievavosti a odpustenia, aby sme tým nazarpkli na všetko. Vieme, že vo svete nikdy nebude plná spravodlivosť – tá nás čaká až vo večnosti, ale to neznamená, že nie je potrebné na to upozorňovať a hľadať riešenia. Tiež to neznamená, že “zrušíme” postoj k autorite v sebe, lebo to nie autorita lež človek vo svojej omylnosti robí chyby a často za tým sú celé skupiny ľudí, ktorí sa naším “omylom” vo voľbách dostali na miesta, ktoré rozhodujú o zákonoch. Preto nám môže byť “ľúto” toho, že mnohí si tak nespravodlivo počínajú, akoby ráz nemali byť bratí na zodpovednosť pred Bohom, z ktorej sa len tak nedostanú, …lebo jeho spravodlivosť je večná. Pritom je dôležité mať srdce slobodné od hnevu, ktorý zotročuje človeka a zvoláva naň Boží hnev.