SICh, otec Milan, mám problém, tak ako mnoho iných žien s manželom, ktorý si neuvedomuje svoju závislosť na alkohole. Aké to má následky pre jeho okolie a nás je zrejmé…

Môžem s vami len súcitiť a pomôcť vám modlitbou, lebo všetko to ostatné nesiete na sebe vo svojej rodine. Pokiaľ si manžel už nechce priznať problém, treba by bolo nenásilne ho viesť k poznaniu, že v rodine sa “strácajú” peniaze potrebné na dôležité veci, ale stráca sa aj on, lebo nežije s problémami rodiny. Preto je treba hĺadať východisko aj v protialkoholickej liečbe. Dôležité je však nerezignovať a nenechávať to “len tak”, lebo tento stav nepozná stagnáciu, ale len gradáciu, alebo úplnú abstinenciu.