SICH, volám ja Martin som gréckokatolík, pred rokom som skončil teologickú fakultu v Trnave ako laik. Dlhší čas myslím nad tým vstúpiť do gréckokatolíckeho seminára. Chcel by som sa opýtať ako by vyzerala moja formácia, bol by uznaní môj titul magistra teológie? Ako dlho by eventuálne trvala formácia? Ďakujem za odpoveď

Minimálna formácia pre kňažstvo je trojročná, ale aký program by pre jednotlivca vytvoril seminár neviem povedať, nakoľko bohoslovci sa v riadnom procese formujú pre kňažstvo počas teologických štúdií. To sa azda dá zistiť v diecézach, ktoré majú diecézne /eparchiálne/ kňazské semináre, čo ja v košickej eparchií nemám. Získaný titul magistra je samozrejme platným, ale to sa týka itelektuálnej oblasti. Ku kňazstvu sa vyžaduje aj asketická a spirituálna príprava, ktorá je nevyhnutná pre kňazský život. Prajem vám správne rozhodnutie a nájdenie konštruktívnych odpovedí na svoje otázky.