Christos voskrese ! Už dlho rozmýšľam nad tým, ako je to s Božou všemohúcnosťou a slobodnou vôľou človeka. Zmení Boh človeka, ak sa za neho modlia príbuzní a samotný človek nechce? Toto nie je provokačná otázka, ani nič podobné. Som rozvedená, mám rozhodnutie o odluke- Kán.1152 § 1 CIC a Kán. 1153 § 1. Za manžela som sa modlila, nie aby sa zmenil ako to chcem ja, ale tak ako Pán uzná za vhodné. Čím viac som sa za neho modlila, situácia u nás v manželstve “gradovala”, modliť som sa neprestala, hoci je nesmierne ťažké modliť sa za niekoho, kto ubližuje. Stále sa neho modlím, vidím že robí veľa zlých vecí, no on to tak nevníma. Chce tak žiť . Ďakujem za odpoveď. S úctou Bernadeta

Boha v jeho rozhodnutiach zmeniť nemôžeme, ale čas, ktorý venujeme modlitbe za iných, pomáha nám vidieť tu škálu problémov, ktoré pomaly aj naším pričinením nadobúdajú pre nás zrozumiteľnejšiu podobu a majú svoje riešenie. Aj keď to nie je vždy podľa naších predstáv, Boh od večnosti “počítal” s naším vstupom do problému a bez nášho pozitívneho postoja modlitby, by sa mnohé veci uberali ináč. Rovnako môžeme povedať, že aj pri teoretickom videní, by sa bez súhlasu Panny Márie dielo vykúpenia uberalo ináč. Preto od nás sa aj kvôli našej “spokojnosti” žiada len toľko, aby sme sa rozhodovali v duchu Božieho zákona, nehĺadiac na to, že iní ľudia neidú týmto smerom. Potom aj naša modlitba za druhých bude veľkým požehnaním pre svet, v ktorom žijeme a aj pre nás samotných.