Aký postoj zaujíma Cirkev k plastickej operácii, v prípade, že vzhľadom na zovňajšok mám nízke sebavedomie. Je to hriech, alebo nie?

Pokiaľ ide len o estetickú úpravu, je to záležitosť medicíny a vás. Horšie je, ak ide o zásah do osobnostnej štruktúry človeka, lebo táto je daná nielen vonkajším vzhľadom, ale aj vnútorným vnímaním. Keďže neviem o konkrétnostiach, môžem poradiť len toľko, že upraviť nos, uši, či obočie… by nebolo problémom, ak na to máte prostriedky, ale s otázkou, či sa nedajú lepšie využiť pri tom, že sa zmierite s tým, ako vyzeráte. Naše sebavedomie nie je len otázkou zovňajšku, ale aj vnútornej istoty, ktorá je podstatná pre naše vystupovanie. Prajem Vám správne rozhodnutie a radosť z toho, že vyzeráte presne tak, ako máte vyzerať.