SICH vladyka!Chcem sa opýtať koľko krát za deň môžem prijať eucharistiu? Ak by som bol na nejakom odpuste kde je ze deň viac liturgií. Platí u nás to isté čo aj u rímskokatolíkov, ktorí môžu ísť na prijímanie maximálne dvakrát za deň ( CIC Kán. 917) ?Ďakujem za odpoveď

pripravil: o. Marcel Gajdoš, predseda liturgickej komisie –
Spomenutá norma Kódexu kánonického práva, ktorý sa vzťahuje výlučne na jednotlivé miestne cirkvi latinského obradu, nemá v Kódexe kánonov východných cirkví, ktoré sa vzťahujú na všetky východné katolícke cirkvi, ale niekedy aj na cirkvi latinskej tradície, nijakú paralelu. K danej veci sa náš kódex jednoducho nevyjadruje. Ak máme správne odpovedať na Vašu otázku, musíme poznať dôvod uvedeného mlčania. S najvyššou pravdepodobnosťou zostavovatelia našich právnych noriem celkom zámerne vôbec nepočítali s možnosťou, že by sa východný kresťan zúčastnil v jeden deň viacerých božských liturgií. Dôvody sú prinajmenšom dva. Po prvé: Na božskú liturgiu – obzvlášť v prípade, že pri jej slávení hodláme prijať Eucharistiu – sa treba starostlivo pripraviť. Vo väčšine východných cirkví zaberá táto príprava pomerne dlhý čas, neraz celé hodiny. Nie je možné takúto prípravu absolvovať dvakrát za jeden deň. Po druhé: Božská liturgia má v každom prípade predstavovať vrchol daného dňa – a skutočný vrchol môže byť len jeden. Z uvedených dôvodov si myslím, že najsprávnejšie je nezúčastniť sa v jeden deň viacerých svätých liturgií. Treba sa síce čo najviac modliť, ale v takom prípade iné veci, napríklad večiereň, utiereň, povečerie, polnočnicu, hodinky, paraklis, moleben, prípadne žalmy alebo bežné modlitby. Ak takýto prístup naozaj nie je možný ani pri vynaložení maximálneho úsilia (takúto situáciu môžu zažívať napríklad niektorí kantori), v podstate máte na výber jednu z dvoch možností – a pre každú z nich jestvuje relevantný argument. Prvá možnosť: Východný kódex nepredpokladá účasť na dvoch božských liturgiách, preto budem prijímať Eucharistiu iba na jednej. Druhá možnosť: Keď už pri obidvoch svätých liturgiách prijímam Krista prítomného v kňazovi, v spoločenstve a v slove, prijmem ho aj pod spôsobmi chleba a vína. Takto postupujú napríklad aj kňazi, ktorí sú z pastoračných dôvodov nútení sláviť v jeden deň viac ako jednu svätú liturgiu. Pripúšťam, že Vás moja odpoveď neuspokojila, lebo nie je absolútne jednoznačná a striktná, ale som presvedčený, že je v maximálnej miere korektná. Vyberte si taký prístup, o ktorom budete úprimne presvedčená, že Vás posúva v duchovnom a náboženskom živote dopredu (môže to byť individuálne).