Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Drahý vladyka Milan +. Chcem Vás poprosiť o názor ohľadne kontroverznej výstavy Body the Exhibition, kde sa vystavujú znetvorené ľudské telá. Mnohí aj kresťania túto výstavu schvaľujú, a čo je smutnejšie, aj podporujú a navštevujú. Ako im vysvetliť, prečo to nie je správne? Prečo sa kresťan nemá takejto výstavy zúčastniť? Väčšinou agrumentujem slovami vyznania viery “verím vo vzkriesenie tela” a tiež vysvetlením, že po skončení sveta sa naše telo pripodobní Kristovmu oslávenému telu. Ako ale argumentovať na to, že Cirkev uctieva relikvie ako ostatky svätých, ktorí sú tiež “rozkúskovaní” a “vystavovaní” v chrámoch? Tu už strácam akékoľvek odpovede. Ďakujem za odpoveď. Nech Pán Boh žehná Vašu prácu.

Je rozdiel medzi úctou sv.relikvií a komerčným vystavovaním ľudských tiel. Relikvie slúžia k “dotyku”, ktorý uzdravuje dušu, či telo a rozpitvané ľudské telo je vystavované pre uspokojenie zvedavosti a zisky tých, ktorí to organizujú. Okrem toho vieme, že relikvie sú braté s posvätnou úctou a dovolením cirkvi, pritom o mŕtvych telách sú mnohé pochybnosti ohľadom súhlasu dotyčných mŕtvych, či ich rodiny. Ba dokonca sú tu aj ťažko overiteĺné pochybnosti, či to nie sú tela väzňov svedomia, ktorí sa nemohli brániť systému, ktorý ich protiprávne odsúdil na smrť, takže zomierali mladí a zdraví s tým, že im boli vzaté aj jednotlivé orgány bez zachovania patričnej legislatívy. Toto všetko a mnohé iné skutočnosti nám dávajú dôvod pre zamyslenie, či kresťan môže podporovať takúto iniciatívu. Pravdaže profesionálne pripravujúci sa študenti na výkon lekárskeho povolania musia poznať patrične anatómiu ĺudského tela. Ale štúdium a pitva to sú celkom iné kategórie pohľadu na ĺudské telo, ako to povrchné prejdenie sa popri “exponátoch” odhalených svalov a kostí. Preto so všetkou vážnosťou zdôrazňujem vyhlásenie predsedu Konferencie biskupov Slovenska, ktorý dosť jasne dáva najavo nesúhlas cirkvi s takýmto počínaním komerčného zneužívania ĺudského tela, ktoré je chrámom Svätého Ducha.