Slava Isusu Christu, vladyka, mám na Vás otázku, ktorá vznikla minule, keď som bol účastný na liturgii. Všimol som si miništrantov, ktorí držali na drevených “paliciach” akoby zlaté slnká – podobalo sa to na monštrancie, ktoré používajú rímskokatolíci na vysvavovanie Eucharistie. Miništranti ich držali, ak sa dobre pamätám, počas čítania evanjelia nad tým, kto ho čítal. Všimol som si ich aj v liturgických sprievodoch. Mohli by ste mi povedať, o čo presne ide, ako sa to správne volá, aká je symbolika, pôvod a podobne? Ďakujem 🙂 Matúš Béreš

Sláva Isusu Christu !!! Drahý Vladyka! Chcela by som Vás poprosiť o vysvetlenie , prečo by ženy v cerkvi mali nosiť šatky. Viem , že je to starobylý prejav pokory a úcty k Bohu. Veľmi rada by som sa chcela k tejto tradícii v našom chráme vrátiť. Ale od Vás by som potrebovala pravé vysvetlenie , ako to podať ďalej, tak aby si nikto nemyslel, že je to niečo nové , čo chceme opakovať po niekom inom….Myslím si , že práve v tomto pôstnom období je čas začať ….ĎAKUJEM Vám srdečne…

Slava Isusu Christu! Viem, že je to pre niekoho možno citlivá otázka, ale neplánujeme sa časom aspoň trochu viac priblížiť k dodržiavaniu aliturgických dní v našej eparchii? Veď aký má zmysel slúžiť liturgie VPD v stredu a piatok, keď v pondelok, utorok a štvrtok sa vo väčšine farností slúži liturgia sv.Jána Zlatoústeho. Tým pádom, keďže ľud nie je bez prijímania Eucharistie, liturgia VPD stráca zmysel, respektíve sa paradoxne stáva “pôstom” od “normálnej” liturgie, či len akýmsi “obohatením” liturgického programu počas sv. štyridsiatnice. Nebolo by “menším zlom” slúžiť radšej aj v pondelok, utorok a štvrtok liturgie vopredposvätených darov?