Slava Isusu Christu. Drahý Vladika, viem, že podobná otázka sa tu už nedávno riešila, ale chcela by som vás poprostiť a odpoveď na tú moju otázku, ktorá je v niečom odlišná. Všimla som si, že už tu raz padla otázka o spolunažívaní dvoch slobodných ľudí. Moja otázka je podobná, som študentka VŠ a posledný rok mi neschválili internát, musím dochádzať do školy 300km so 4 prestupmi, podnájom si sama nemôžem z finančných problémov dovoliť, v meste kde študujem, žije môj priateľ v rodičovskom dome, ktorý zdedil po rodičoch a navrhol mi, aby som za ten čas, pokiaľ nevyštudujem a nezoberieme sa, žila tam. Ako by ste mi dokázali v tejto situácii pomôcť? a do akej miery sa už bývanie berie ako spolužitie, ktoré nie je správne? za odpoveď ďakujem +

Otázka znie aj na vás: Do akej miery ste schopná zachovať predmanželskú čistotu aj napriek blízkej príležitosti k hriechu? To bývanie pod jednou strechou je rizikom hriechu a pohoršenia, ktoré vzbudzuje otázku, ako uchrániť mladých ľudí pred mnohými ťažkosťami, ktoré súvisia s hriechom smilstva, nakoľko to silne poznamenáva nielen svedomie, ale aj podvedomie a psychiku. Takže sa časom mnohí mladí ľudia už nedokážu ani vrátiť k hlbokej láske muža a ženy, a zostanú len pri plytkom vzťahu sebeckej telesnosti až živočíšnosti, čo nikdy v plnosti nenaplní našu túžbu po láske. Je tam možnosť aj oddeleného bývania v zvláštnych izbách?  A ste dosť silná byť naozaj v počestnosti a v slobode voči denným situáciám, ktoré sa istotne vyskytnú v živote sklamaní a smútku? Sú to otázky, ktoré si musíte zodpovedať sama, lebo cirkev nemá v úmysle komplikovať veci, ale ich uľahčovať pre pokoj svedomia a zachovanie pravej lásky. Preto aj moja odpoveď nie je zákazom, ale poukázaním na riziká, ktoré by ste mali vo vlastnom záujme vylúčiť, aby ste sa sama nedostala do “tlaku” svedomia a hriechu. Samotné bývanie nie je problém,  ale predmanželské spolužitie je porušením 6.Božieho prikázania a trvalý stav takéhoto spolužitia nás zbavuje možnosti sviatostného života, lebo vylučuje možnosť pokánia, ktoré znamená aj ochotu k zmene a  polepšeniu života. Ťažkosti, ktoré popisuje s internatom sú vážne, ale treba dať pozor, aby ste sa nedostali ešte do väčších ťažkostí života.