Pýtam sa: Môže mi dať farár rozhrešenie, keď som slobodná matka, bývam u rodičov, nebývam s otcom dieťaťa, ale denno-denne sme spolu a vedieme aj intímny život? Priateľ je rozvedený. Rozvádzal sa kvôli mne. Svadbu mali v kostole. A ďalej: Čo je väčší hriech pred Bohom: Žiť len tak ako doteraz, alebo sa máme vziať aspoň na úrade? Keďže mal svadbu v kostole, pred Bohom je stále ženatý, pokiaľ jeho žena žije. Takže podľa mňa je svadba zbytočná. K bývalej žene sa vrátiť nechce.

V tejto situácii, ktorá nie je jednoduchá, nejestvuje ani jednoduché riešenie, lebo je potrebné dôjsť na koreň veci. Zodpovedať si je potrebné o. i. tieto otázky:

1/ Prečo sa ženil s dotyčnou, keď s ňou nechce žiť v manželstve; či tam bola nejaká špekulácia už v začiatkoch, ktorá by vytvárala vážnu prekážku ich manželstva?

2/ Či si uvedomujete, že trvalý nezákonný vzťah vytvára „status“ hriechu, ktorý sa nedá rozhrešiť nakoľko tam chýba podstatná časť svätej spovede, ktorou je ľútosť s túžbou po náprave? Bez pokánia nieto odpustenia, teda ani rozhrešenia!

3/ Či je váš známy ochotný dať si preskúmať manželstvo cirkevným súdom, ak by vám to odporučil váš kňaz? Lebo vy ste i ako slobodná matka, slobodná aj pre manželstvo, lenže vzťah s platne ženatým mužom či už po štátnom rozvode a v „úradnom manželstve,“ alebo vo voľnom spolužití, je vždy hriešnym a pohoršlivým. V tomto vždy platia slová Svätého písma: „Každý, kto prepúšťa svoju manželku a berie si inú, cudzoloží, a kto si berie takú, ktorú muž prepustil, cudzoloží“ (Lk 16, 18).

Teda problém je v mužovi, s ktorým sa stretávate, ale takto na diaľku vám v tom neviem dôsledne poradiť, lebo to vyžaduje vážnejší rozhovor s vaším kňazom, ktorý vás pozná a je prvým kontaktným bodom pre vaše riešenie. Pre vás je dôležité vedieť, že nič, čo sa zakladá na hriechu neprináša šťastie ani na tejto zemi, a tiež je veľkým rizikom pre šťastnú večnosť, ktorá je výsadou svätcov a kajúcnikov.

Prajem Vám triezvy a realistický pohľad na budúce usporiadanie svojho života a modlím sa za Vás i Vaše dieťa, aby ste ako matka boli pre neho požehnaním a nie kliatbou.