Blížia sa voľby. Chcel som dať preferenčný hlas štyrom kandidátom v strane (hnutí), ktorá nie je protikresťanská. Ale v nedávnom hlasovaní o zákaze potratov dvaja z nich sa hlasovania zdržali, čím prispeli k tomu, že sa tento zákon neprijal. Neboli výslovne proti, ale zdržali sa hlasovania. Nebudem mať hriech, ak ich zakrúžkujem a dám im preferenčný hlas, alebo ich nemám vôbec krúžkovať? Zámerne tu nikoho nemenujem, ani žiadnu stranu.

Každý politik by mal pocítiť na sebe dôsledky svojich hlasovaní aj svojho konania. Ak on ide v niektorých oblastiach mimo našich predstáv, je dôležité vidieť, ktoré oblasti to zasahuje a či je to podstatné pre naše zmýšľanie a či v pohľade na naše ďalšie rozhodnutia môžeme niečo stolerovať, lebo ako vieme aj v politike je ťažko chcieť dosahovať 100%-tnú úspešnosť vlastných rozhodnutí a názorov. Dôležité však je aj principiálne smerovanie tej, ktorej strany, lebo programové vyhlásenia naznačujú aj správanie jednotlivých politikov v dôležitých hlasovaniach. Preto je dôležitá aj pluralita strán a potrebná je aj kresťanská zložka, ktorá by nikdy nemala ísť proti náboženským princípom, ktoré má obhajovať, nakoľko zloženie nášho obyvateľstva je štatistický z väčšej stránky kresťanské aj keď tomu nezodpovedá percentuálna voľba obyvateľstva. Mne je ťažko radiť inému čo je správne, ale istotne by som neuprednostňoval toho, kto zlyháva v principiálnych otázkach, resp. je zdržanlivý vtedy, keď z kresťanského hľadiska je povinný zasadiť sa za pravdu.