Dobrý deň p. Vladyka Milan, čo hovoríte na “Biofeedback”, je to zlučiteľné s kresťanstvom? Ďakujem.

Technické vymoženosti skrývajú v sebe mnohé pozitíva i rizika, tak aj biofeedback je akousi technickou pomôckou, ku ktorej sa mi je ťažko vyjadriť, nakoľko zasahuje do psychiky a činnosti mozgu. Azda by o tom vedeli viac povedať psychológovia, či lekári. Všetko však čo vstupuje do ľudského vedomia nesie so sebou aj známku rizika akejsi manipulácie, nie natoľko náboženskej,  ako psychologickej, preto ani nemôžem  dať vám nejakú odbornú odpoveď. Doporučujem viac opatrnosti pri tom, čo ovplyvňuje náš myšlienkový svet, ale ako som poznamenal, toto nie je náboženská oblasť, ale skôr technická a medicínska, resp. popularizačná.

+Milan.