Som pokrstený ako rímskokatolík a všetky iniciačné sviatosti som prijal v rímskokatolíckej cirkvi, avšak k latinskému obradu nemám vzťah, žijem liturgickým životom a duchovnosťou cirkvi byzantského obradu a vnútorne cítim sa byť gréckokatolíkom. Moja otázka na Vás, preosvietený vladyka Milan, je či je možné z dôvodu vlastného presvedčenia, či cítenia požiadať o zmenu obradu, aby som sa tak stal gréckokatolíkom aj oficiálne, pred tvárou cirkvi. Pre úplnosť informácií len dodám, že môj otec tiež nie je gréckokatolík.

V Katolíckej cirkvi nie je problémom obradová príslušnosť, keďže všetky obrady sú pred Cirkvou rovnocenné. (Sacrosanctum concilium čl. 4). V zásade si obrad prinášame s narodením do rodiny, v ktorej rodičia patria do toho-ktorého rítu. Ale keď sa ako dospelí rozhodneme pre zmenu, kvôli osobnej spiritualite, ktorej viac vyhovuje iný obrad, stačí napísať žiadosť s odôvodnením a prostredníctvom farského úradu ju zaslať biskupovi. Nakoľko zostávate v tej istej katolíckej cirkvi, s rovnakou vieroukou, s rovnakou štruktúrou a hlavou Cirkvi, nepotrebujete žiadne záruky, ani svedkov. Ide len o administratívnu záležitosť, ktorá sa zapíše do matriky po potvrdení rímskokatolíckym biskupom a po prijatí do eparchie gréckokatolíckym biskupom. Preto je dôležité zájsť za kňazom, kde chodíte do chrámu, aby k vašej žiadosti dal svoje odporučenie a takto zaslal vašu žiadosť Vášmu biskupovi a na vedomie príslušnému biskupovi Gréckokatolíckej cirkvi. Vždy však je potrebné zdôrazniť, že táto snaha o zmenu má byť snahou o pozitívny krok v praktizovaní, či chápaní viery a zdôraznení katolicity Cirkvi.