Sláva Isusu Christu Vladyka Milan. Chcela by som sa Vás opýtať, chceme mať svadbu ja som gréckokatolíckeho vierovyznania a môj snúbenec pravoslávneho vierovyznania. Môžeme mať sobáš v gréckokatolíckom chráme len s podmienkou, že deti budú pokrstené v našej katolíckej cirkvi. Ale my chceme dieťa pokrstiť podľa otca v pravoslávne cirkvi. Bolo nám povedané, že vy môžete udeliť výnimku, aby sme boli zosobášení v gréckokatolíckej cirkvi a deti pokrstené a vychovávané v pravoslávnej cirkvi. Chceme sa opýtať ako máme postupovať, aby nám bola udelená táto výnimka. Ďakujeme pekne za odpoveď.

O cirkevno – právne stanovisko som požiadal cirkevného právnika o. Čitbaja, ktorý vyučuje na Teologickej fakulte – Prešovskej univerzity a je to právne  záväzné aj pre biskupa. +Milan

Preosvietený vladyka, podľa všeobecného kódexového práva sú dve možnosti riešenia.

1.Gréckokatolíčka môže s pravoslávnym uzavrieť manželstvo v Katolíckej cirkvi s dišpenzom od miešaného manželstva, ktorý eparchiálny biskup vydáva na základe kautel, čiže písomného prehlásenia katolíckej stránky, že urobí všetko preto, aby boli deti narodené v tomto manželstve pokrstené a vychovávané v Katolíckej cirkvi.

2.Sobáš môže byť aj v pravoslávnej cirkvi, na základe dišpenzu od formy, ktorý vydáva Apoštolská stolica. Aj v tomto prípade však musí katolícka stránka podpísať kautely, s ktorými má byť oboznámená pravoslávna stránka.

Podpísanie kautel v obidvoch prípadoch má formu prísľubu a ich nedodržanie nemá vplyv na budúci kánonický status katolíckej stránky.

Eparchiálny biskup nemôže dať takú výnimku ako žiada gréckokatolícka stránka. Ide totiž o predpis všeobecného práva, ktoré musia zachovávať všetci katolíci.

Ja osobne by som v tomto prípade radil druhú alternatívu, čiže sobáš v pravoslávnej cirkvi, čím by boli uspokojené nároky pravoslávnej stránky a krst a výchovu detí v Katolíckej cirkvi, pretože náboženská výchova detí je najmä záležitosťou matky.