Čo je horšie prežehnať sa zle, alebo neprežehnať sa vôbec?

Ani jedno, ani druhé spomínané v otázke nie je dobré, pretože kríž aj pri prežehnaní má byť krížom a bez neho by sme nemali začínať ani končiť svoje diela. Otázka je zle položená, preto si dovolím upraviť ju: Ak niečo robím, prečo to nerobiť dobré? Zlé prežehnanie totiž evokuje zníženie vážnosti tohto náboženského úkonu a toto by sme ako veriaci nemali chcieť. Také športové „hádzanie“ krížov na seba, ako to vidíme na ihriskách nám predsa nenavádza stav zbožnosti, ale skôr unáhlenosť v túžbe po úspechu. Preto odporúčam so všetkou vážnosťou a úctou vzdávať vďaku Kristovi za to, že zomrel za nás na kríži.