Drahy vladyka chcem sa opitat preco sa niektory knazy spravaju povysenecly a rospravaju sa iba ak musia a robia rozdieli ocividne ak je niekto co ma dobre zamestnanie nieco znamena tak stakymi sa bavia a na obicajneho cloveka si nenajdu ani par minut Len tak jednov vetov odbiju

Sú rozličné povahy ľudí, ale aj rozličné postoje voči iným. Dá sa povedať, že ak niekto pristupuje k druhému len kvôli jeho “vznešenosti”, potom mu chýba všeobecná inteligencia, v ktorej rozsahu má byť aj znalosť vedenia rozhovoru tak s jednoduchými ĺuďmi, ako aj s významnými. Možno je v tom aj trocha vlastnej “ješitnosti”, či určitej povýšeneckosti, podľa ktorej si niekto myslí, že len vtedy on môže niečo znamenať, keď komunikuje len so vzdelanými ĺuďmi. Pritom je známe aj napomenutie sv.ap.Jakuba: “Bratia moji, nespájajte vieru v nášho Pána slávy, Ježiša Krista, s nadŕžaním osobám… Ak nadŕžate osobám, páchate hriech a zákon vás usvedčuje z priestupku.” /Jak 2,1-13/. Tohto priestupku sa niektorí dopúšťajú zo zištných dôvodov, keď chcú niečo dosiahnuť u ĺudí s vyšším postavením, iní to robia z dôvodov tzv.”vlastnej úrovne”. Každopádne nie je správne odmietať akéhokoľvek človeka, lebo každému patrí úcta vyplývajúce z ĺudskej dôstojnosti, ak si ju človek sám neničí nemorálnosťou a zlým prístupom k životu. Modlite  sa za svojich kňazov, aby dokázali vidieť vo všetkých veriacich svojich blízkych – bratov a sestry, no predovšetkým “Ježiša Krista a to ukrižovaného”, ako to hovorí sv.ap.Pavol -/1Kor 2,2/.