Ako sa Cirkev (Vy) staviate k slúženiu mimo chrámov – narážam napríklad na veľké slávnosti (odpusty na pódiach na námestí) alebo vysviacky či intronizácie, ktoré boli napr. v športovej hale. Je pochopiteľné že kapacita takejto udalosti musí byť veľká, no mne osobne to nepríde celkom dobré nakoľko sa slúži v nevysvätenom priestore.

Som zástancom svätej liturgie v liturgických priestoroch chrámov. Ale nevylučujem možnosť slúženia na improvizovaných miestach, ak to vyžaduje mimoriadna potreba. Nemá sa to diať často, ani kvôli hocijakej príčine, lež kvôli duchovnému dobru veriacich. Pritom sa nesmie zabudnúť, že ide o Božie veci, preto sa má všetko usporiadať tak, aby to korešpondovalo s liturgickým priestorom, čiže obrady musia mať potrebné náležitosti. Jasné je, že týmto slúžením sa priestor nevyčlení z bežného užívania, ako samotnou posviackou, ale sviatostný fakt slúženia svätej liturgie robí túto atmosféru v danom priestore posvätnou, rovnako, ako aj ikona, ktorá je položená na oltár pri slúžení svätej liturgie sa vo východnej cirkvi považuje za dostatočne posvätenú. Som rád, že takto rozmýšľate, lebo dnes mnohí zľahčujú vážnosť posvätných miest, preto je potrebné zachovať si správny postoj voči cerkvi a treba ho zdôrazňovať aj iným. Pritom nie je dobre sa stavať do pozície „neprestrelného“ rigoristu s tým, že aj tu platí: „Výnimka potvrdzuje pravidlo“.