Sláva Isusu Christu Vladyka otec Milan, moja otázka: nedávno som bola na spovedi u kňaza ktorého som nepoznala bolo to na pútnickom mieste v Litmanovej, spoveď prebiehala tak že ja som vlastne kňazovi nepovedala skoro ani jeden môj hriech, lebo keď som začala rozprávať tak ma prerušil a pýtal a na rodinu a podobne a dával mi takú ako keby katechézu aby som žila v modlitbe a viere …. a keď som mu chcela povedať ďalšie hriechy tak ma stále prerušoval a mala som pocit že ich ani nechce počuť, mala som z neho pocit že ” prišla si na spoveď a Boh pozná tvoje hriechy a ja ich počuť nemusím” na koniec mi dal rozhrešenie ale moje pocity boli a sú zmiešané, je takáto spoveď platná keď som vlastne pred kňazom nevyznala svoje hriechy? ďakujem za odpoveď

Kňaz si ako spovedník berie na seba veľkú zodpovednosť za správne vypočutie, dobre nasmerovanie penitenta /tj. spovedajúceho sa/ a právoplatné rozhrešenie. Lebo ak sa veriaci túži dobre vyspovedať a kňaz mu to neumožní, berie na seba “bremeno”, ktoré mal sňať z veriaceho. Teda váš úmysel dobre sa vyspovedať je platný, ak predtým bola dobre vykonaná aj príprava pri spytovaní svedomia, s úprimnou ľútosťou a predsavzatím nehrešiť, ale kvôli kňazovi ste všetko nevyznali. Preto kvôli vašej vnútornej spokojnosti bude dobre urobiť úplné, úprimné a zreteľné vyznanie hriechov u iného kňaza, aby vás nesprevádzala vnútorná neistota. Niekedy je lepšie nájsť si priestor pre sv. spoveď na pokojnejšom mieste, ako sú veľké púte, kde je veľký zhon a veľa ľudí, a to i s predpokladom unavenosti kňazov. No na druhej strane zas sú to milostivé miesta, na ktorých sa obrátilo k Bohu veľa ľudí. Avšak aj milosrdenstvo Božie predpokladá našu dobru vôľu spĺňať podmienky pre odpustenie, ktoré sú logické a dané Cirkvou. Z toho vyplýva  moje povzbudenie, aby ste popri nedôslednosti kňaza nezostali nedôslednou aj vy, lebo tým by sa mohol “naštartovať” vo vás ľahostajný prístup k závažným duchovným skutočnostiam. Radšej v sebe “opravte” to, čo narušil kňaz svojou nepozornosťou voči vášmu vyznaniu hriechov a pre pokoj vo svedomí si nájdite iného kňaza pre to isté vyznanie.

 

+Milan.