SICH vladyka Milan! Už dlhšie ma trápi otázka,na ktorú sa otáľam spýtať a chcem si prečítať Váš názor pri všetkej úcte. Chcem vedieť, či je pre kresťana a jeho duchovný život správne zotrvať ako zamestnanec vo firme,ak zistí,že sa jedná o scientol.sektu. Ako sa správať k týmto ľuďom vo svojom okolí ? Budem Vám zo srdca vďačná za odpoveď. S úctou/anonym.

Odbornosť a práca je jedna skutočnosť a náboženstvo je zas iná oblasť života. Ak by aj vo vašom prípade išlo o skutočne nezávislé skutočnosti a pre vás by táto práca pre životné zabezpečenie bola nutnosťou, dalo by sa to tolerovať za predpokladu, že sa od vás nevyžaduje nič, čo by bolo proti kresťanstvu a viere. Avšak treba brať do úvahy aj riziko vplyvu prostredia, ktoré často nanásilne ovplyvňuje človeka až do tej miery, že môžeme stratiť vlastnú identitu. To si však musíte uvedomiť vy sama a podľa toho aj zariadiť svoje ďalšie zotrvanie v tejto firme. Pravdaže s vedomím, že hodnota vlastného svedomia a viery je nad všetky iné hodnoty, ktoré sa neskôr môžu stať viac problémom, ako ziskom, ak by sme stratili Boha.