Sláva Isusu Christu! Vladyka chcem sa spýtať ako je to s plnomocnými odpustkami teraz v novembri. Počula som dve verzie: prvá je tá že pre získanie odpustkov pre dušu je potrebné byť v stave milosti posväcujúcej a pristúpiť denne k eucharistii, pomodliť sa na cintoríne na úmysel sv. otca a za dušu zomrelého. Je to potrebné vykonávať 8 dní a odpustky sú pre jednu dušu. A druhá je: je potrebné byť v stave milosti posväcujúcej, nemusíme denne pristupovať k eucharistii, treba chodiť na cintorín a pomodliť sa na úmysel sv. otca a za dušu zomrelého, ale dá sa získať odpustok každý deň pre inú dušu. Ako je to naozaj? Ďakujem. Milka

– pripravil: o. Marcel Gajdoš, predseda liturgickej komisie –

Ani jedna z uvedených verzií nie je celkom presná. Naozaj správnu odpoveď na svoju otázku z hľadiska katolíckej náuky a disciplíny nájdete najlepšie na oficiálnej stránke Konferencie biskupov Slovenska, kde sa uvádza:

„V dňoch od 1. do 8. novembra môžu veriaci získať úplné odpustky pre duše verných zomrelých v očistci. Podmienkou na ich získanie je v deň Spomienky na všetkých zosnulých 2. novembra nábožne navštíviť kostol alebo kaplnku a pomodliť sa modlitbu Otčenáš a Verím v Boha, ako aj modlitbu na úmysel Svätého Otca a zároveň splniť i ostatné predpísané úkony. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa, až do polnoci určeného dňa. Druhý spôsob je nábožne navštíviť cintorín raz denne, počas odpustkovej oktávy, od 1. novembra do 8. novembra a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých. Okrem týchto odpustkových úkonov je potrebné splniť tri podmienky, a to prijať sviatosť zmierenia, krátko predtým alebo potom, Eucharistiu, najlepšie v tej istý deň, a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca modlitbu Otčenáš, Zdravas, Sláva. Počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i všednému. Tieto odpustky sa dajú získať iba pre duše v očistci.“ (https://ww.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20071031013)