SICH! Otče na hodine pravoslavnej naboženskej výchovy som sa opýtal môjho kňaza prečo zomierajú nevinné malé deti. Jeho odpoveď bola taká že ľudia si to zapríčinili sami. Začalo sa to tým keď Adam s Evou “spáchali” prvý hriech. Mladý ľudia zomierajú v tom najlepšom veku kedy si ich Boh povoláva k sebe. Vraj keby nezomreli mohlo by sa stať niečo horšie napr. ochrnutie atď. Vraj je v tom veľa teológie, ktoré ešte nechápem pretože mám len 14 rokov. Ja sa Vás Otče chcem opýtať prečo vznikajú vojny. Vraj je to niečo podobné ako s tou smrťou. Ďakujem za odpoveď.

Sú skutočnosti,  na ktoré nenájdeme na zemi plnú odpoveď, ale zostanú pre nás nevysvetliteľným tajomstvom. “Mysterium iniquitatis”=  je tajomstvo neprávosti, ktoré bude v nás stále pôsobiť cez hriech, ktorý by sme triezvo rozumne nemali robiť, a predsa sa ho dopúšťame. Čo máme z toho, že robíme hriech? Prečo to robíme, hoci vieme, že to ubližuje, je ťažké rozumom vysvetliť tak, ako je ťažké vysvetliť aj dôsledky hriechov, ktoré doľahnú na iných – napr.  na nevinné dietky, ktoré zomierajú, alebo vojny v ktorých zomierajú väčšinou tí, ktorí ich nevyvolali… Aj samotný sv. apoštol Pavol  píše o tejto disproporcií v  sebe, ktorej sám nerozumie: “Veď nerobím dobro, ktoré schvaľujem, ale robím zlo, ktoré nechcem” /Rím 7,19/.

Táto “disproporcia hriechu” sa premieta aj do iných bolestí, ktoré my dnes nechápeme, len vieme, že zo zlého konania hriechu nemôže vzísť dobro. Preto je dôležité každému z nás chrániť sa hriechu, aby kvôli nám nemuseli trpieť aj iní. Lebo hriech je najväčšia nespravodlivosť, ktorej sa človek dopúšťa voči Bohu, ktorý nám nič zlého neurobil. Tak nie div, že z nepochopiteľnej reťaze urážok Boha vyplynuli iné nespravodlivosti, ktoré my ako ľudia vôbec  nepochopíme.

Stačí nám ak dobre pochopíme, že chrániť sa hriechu a odstraňovať ho zo svojho života je to,  čím najviac môžeme pomôcť spravodlivosti na tomto svete a umenšeniu utrpenia nevinných.

+Milan.