Pozdrav Pán Boh! Minulý rok sme si pripomínali 100.výročie zjavenia sa Panny Márie vo Fatime. Aj keď od zjavení uplynulo už storočie, Fatima je stále aktuálna aj dnes. Benedikt XVI povedal: “Fatima ešte nepovedala posledné slovo.” A tak výzva na obrátenie sa a zasvätenia sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie nemá byť zabudnutá. Panna Mária nám dala prísľub: “Nakoniec moje Nepoškvrnené srdce zvíťazí!” Môže byť tento prísľub naplnení inak, než eschatologicky?

Hans Frank,zlopovestný generálny guvernér vojnového Nemecka v Poľsku počas druhej svetovej vojny, si 2.marca 1940 napísal do denníka : “Ked v Poľsku zhasli všetky svetlá,predsa ešte dve ostali –Panna Mária z Čenstochovej a Cirkev.” Lepšiu charakteristiku tejto krajiny v jednom z najtemnejších období jej dejín by nebol dal vtedy nikto.Ktovie, či to neboli práve tieto dve svetlá ,ktoré tomuto vojnovému zločincovi zasvietili počas čakania na popravu.Lebo podľa hodnoverných správ sa pred smrťou v norimberskom väzení obrátil a zomrel ako kajúci lotor po pravici ukrižovaného Spasiteľa.
Verím, že raz objektívny historik napíše toto aj o Slovensku: Ked nastala doba najväčšieho temna v tisícstoročných duchovných dejinách tejto krajiny a zhasli všetky svetlá ,predsa ešte ostali dve: Panna Mária na milostivých pútnických miestach a Cirkev.Je to vlastne iba jedno a to isté svetlo–Svetlo Krista v Cirkvi,lebo Bohorodička Panna Mária je vždy tam,kde je jej Syn. Panna Mária je symbol Cirkvi z Apokalypsy.
Preto mal pravdu dnes už emeritný pápež Benedikt XVI. , že Fatima nepovedala posledné slovo. A ani nemôže,lebo Panna Mária bude tu vždy ako Svetlo Kristovej Cirkvi,bude majákom v časoch svetovej histórie i jej rôznych svetlých či temných obdobiach.Tento príslub jej aj eschatologicky,ale plní sa pred očami každej generácie.I tej vojnovej, ktorú fatimské zjavenia predpovedali i tej modernej i postmodernej i v dalších budúcich etapách svetovej  histórie,ked Boh bude stále ukazovať,že On je víťaz nad smrťou a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie je zárukou toho, že doteraz každy systém či mocenský aparát tohto sveta,ktorý sa pustil do boja proti kresťanstvu vyšiel a výjde z tohto boja ako porazený.