Dobrý deň, Mám jednu otázku, na ktorú neviem nájsť odpoveď. Vyštudovala som psychológiu, bola som aj na misiách, a videla som pôsobenie exorcistu. Vždy ma Boh veľmi priťahoval. Po čase som pochopila, že jednoduchosť bola čnosťou svätých ľudí. V duchovnom živote, že Panna Mária je víťazom na diablom. A sú to predovšetkým jej čnosti, jednoduchosť, láska, pokora, jej sväté materstvo pre ktoré ju ustanovila božia vôľa. Otázka znie: ako skĺbiť túto jednoduchosť a spiritualitu Panny Márie so psychológiou? Psychológia popisuje vedecké procesy myslenia, v terapii aj komplikované fungovanie vzťahov. Napr. v rodine. Ako skĺbiť toto s jej jednoduchým životom? Hlavne ak namiesto toho aby človek nad všetkým rozmýšľal bol vedený skôr láskou a DS cez príklad Márie (napr.spiritualita Grigniona) Keď som videla pôsobenie Matky Terezy ako matky, pôsobenie sestry Elvíry (Cenakolo) a Božej prozreteľnosti, nerozumela som tomu prepojeniu psychológie a teológie v jednoduchom živote týchto svätých sestier. Mám totiž pocit, že veľa rozprávame a málo konáme… Chcem ľuďom rozprávať o Bohu, nie o psychológii…

Psychológia je cenný odbor, lebo pojednáva nie iba o biológii človeka, ale o psyché – o ľudskej duši, jej prejavoch. Ak teda na základe vonkajších prejavov lepšie chápete vnútorné zákonitosti, potom je tu už len krôčik k tomu, aby ste s pomocou Božou našli riešenie. Podotýkam “s Božou pomocou”, lebo keby sme sa spoliehali len na spoznané zákonitosti, mohli by sme sa zmýliť, lebo človek nie je naprogramovaný stroj. Istý kresťanský chirurg mi povedal, že pred každou operáciou sa vždy pomodli, lebo aj keď dobre pozná anatómiu, život a zdravie nie je to isté, čo správny rez skalpelom, lebo je Božím darom. Tak aj vy, keďže pracujete s človekom, lepšie ho poznáte, ale najlepšie ho pozná Boh, preto mu patrí 1.miesto aj v našej profesií, len aby to tak bolo. Tým však, čo v jednoduchosti skĺbuje profesiu s človekom je ozajstná láska, ktorá chce pomáhať a hľadá spôsoby i dôvody prečo je treba pomáhať. To, že máte dobrý úmysel vidieť človeka v jeho úbohosti je dobrým začiatkom, ostatné súvislosti vám bude postupne odhaľovať konkrétna práca v ktorej skĺbite odbornosť s pokorou a ľudskosťou, ktorá je potrebná pre prácu s ľuďmi viac, ako všetko ostatné.

+Milan.