Moje dieťa bolo pokrstené pred šiestimi rokmi a prijalo iniciačné sviatosti – krst, myropomazanie aj sväté prijímanie. Vo farnosti kde žijeme žiaľ nie je deťom dovolené prijímať. Bude musieť absolvovať prípravu a „prvé“ sväté prijímanie? Očakávam, že áno, no skôr by som to nazval prípravou na prvú sviatosť zmierenia, keďže prvé sväté prijímanie (v Bratislave) už malo. V tejto súvislosti sa tiež chcem opýtať, prečo dieťa u nás nemohlo prijímať aspoň nejaký čas po iniciácii.

Je pravdou, že v prípade Vášho dieťaťa pôjde viac o prípravu na tajomstvo zmierenia, čo obsahuje aj príprava na prvé sväté prijímanie, pred ktorým sa deti aj prvýkrát spovedajú. Keďže Cirkev je usporiadané spoločenstvo veriacich, je dôležité v rámci metropolie dôjsť ku konsenzu pre celé teritórium a tak sa nedá práve farnosti, v ktorej žijete prikázať, aby bola výnimkou. To, že som zaviedol iniciačné sviatosti vtedy, keď Košice boli samostatným Apoštolským exarchátom, je platné rozhodnutie aj dnes, ale od vzniku metropolie majú byť ustanovenia eparchiálnych biskupov podmienené spoločným rozhodnutím Rady hierarchov, aby sme sa v jednej metropolii príliš nelíšili v spôsobe náboženského života. A tu je aj odpoveď na otázku, prečo po iniciačných sviatostiach dieťa nepokračuje v prijímaní Eucharistie. Lebo vtedy sa skúšobne vrátilo len iniciačné prijatie Eucharistie, to ostatné sa malo udiať po zodpovednej príprave rodičov a určení podmienok, ktoré táto príprava má obsahovať. Zodpovednosť za prístup k tajomstvám v tomto prípade musí prevziať na seba rodič, ktorý dieťa aj postupne vychováva v tejto veľmi dôležitej náboženskej oblasti. A tieto podmienky zatiaľ nie sú spoločne prijaté, preto je dôležité vyčkať a dospieť k tomu, čo je potrebné pre zodpovedné rozhodnutie, aby nedošlo k väčším duchovným škodám, ako k úžitku. Verím, že chápete to, že unáhlenosť v závažných skutočnostiach viac komplikuje, ako rieši, ale ďakujem aj za to, že stále povzbudzujete k riešeniu. Verím, že čoskoro dôjde k návratu východnej praxe podávania Eucharistie deťom, ktoré ešte nie sú schopné spáchať ťažký hriech a následne k zavedeniu slávnostného prijatia tajomstvá zmierenia. Za to sa modlíme a proste o to, aby po návrate k pôvodnej praxi sa rodičia vrátili i k pôvodnej horlivosti pri prijímaní tajomstiev Cirkvi a to v kresťanskom spôsobe života v rodinách. Lebo iba formálne čosi zavádzať by nebolo užitočné, preto je dôležité rozdiskutovať všetky okruhy a vrátiť sa k hlbokému spoločenstvu s Kristom.