SICH, otec Milan, chcem sa opýtať na Novénu odovzdanosti, modlím sa ju za svojho manžela, lepšie povedané kvôli problémom, ktoré s ním mám. Ako sa odovzdať Pánovi celkom? Stále myslím nato, či to nie je ako moje zbavenie sa zodpovednosti za vyriešenie situácie, či problému. Nevie, či ma chápete, je to krásna novéna, len neiem, či to nie diabol ma stále nabáda k pochybnostiam o sile odovzdanosti. Ako sa upokojiť? Ďakujem

Človek musí dávať pozor,naozaj ,ako hovoríte,aby to odovzdanie sa Pánovi ,alebo Novéna odovzdanosti –nebola iba prázdnou literou, lístim bez plodov Ducha.Či akýmsi vyplnením povinnosti modlitby za manžela.
Odovzdanosť Pánovi je aj prijatie Jeho vôle v každej situácii dňa.My prjímame Jeho vôľu–situáciu ktorú nám Boh cez den posiela často s protestom, smútkom, urazenosťou.V nás niet ešte uvedomenie si, že každá situácia je Jeho vôľa, že ani nie tak ľudia vytvárajú situáciu, ale Boh.Pre nás modlitba …bud vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi…je iba literou, mrtvou modlitbou,dakedy akoby iba poéziou. Boh chce ,aby sme Jeho vôľu prijmali v duchu pokoja ,radosti a vdačnosti. Až vtedy môžeme byť Jeho nástrojmi. Až vtedy môžme povedať, že sme sa MU odovzdali.
Démoni budú stále nabádať k pochybnostiam, lebo v nás ešte niet taký hlboký pokoj v duši,aby démoni nemali do nej prístup—-na daný čas.
A hlboký pokoj prichádza s prijatím Jeho vôle. Lebo s prijatím Božej vôle prijímame  Božieho Ducha.