Drahy Vladyka, chcem sa spýtať aj keď ste už o tejto téme písali na Vás názor na projekt Godzone. Na tv Lux sa vysiela magazín godzone, takisto vystupovali na festivale Lumen, vystupuje v godzone kňaz Ján Buc, ktorý pôsobí aj v tv Lux v duchovnej poradni, ďalej sú v Godzone zainteresovaní ďalší ľudia: Richard Vasecka, Lukáš Valach ktorých články si čítam v časopise slovo +, taktiez sa Godzone zúčastnil aj bývalý páter a predstavený piariatov Juraj Durnek z Prievidze, ďalej sestra Timotea, a kopec ďalších podľa mňa správnych ľudí, ktorí aj svojim životom dokazujú,že naozaj nasledujú Krista, v konaní dobra. Nie je to dosť na to, že si môžem myslieť, že tento projekt je naozaj podporovaný Cirkvou aj napriek Vašej negatívnej minulej odpovedí na túto otázku? Snazim sa hľadať čo je správne, čo je Božie, ale ako sa už má človek potom vyznať, keď vy ste tak negatívnejšie hodnotili tento projekt a podľa mňa, keďže je propagovať v dosť v cirkevných médiách, mám názor, že by mal byť aj odobreny cirkvou? Alebo ako sa už má človek vyznať? Myslela som si, že čo je vysielané a propagované v tv Lux je cirkvou a kbs odobrene. Alebo to tak nie je? Už som zmätená. Ďakujem vopred za Vaše vysvetlenie.

Ako som viackrát pripomenul, že chcem odpovedať v otázkach viery tak, ako je to v učení cirkvi, ale v postojoch voči dobovým a nevieroučným problémom tak, ako to ja vnímam, hoci to nie je názorom všetkých. Preto môj názor v nevieroučných otázkach prijmite ako moju obavu, či upozornenie, že v niektorých dobových aj náboženských prejavoch sa môže skrývať isté nebezpečie, ktoré môže ovplyvniť aj reálny pohľad mladého človeka na otázky viery a na skutočný život podĺa učenia Cirkvi. Ja budem rád, ak spôsob života a prejavu spomenutých spoločenstiev a skupín prinesie “rozkvet” duchovna v živote cirkvi, ale “straší” ma aj skúsenosť zo západných krajín, kde tieto tendencie boli už oveľa skôr,  a dnes už badáme aj konkrétne dopady na náboženský život v krajinách, kde sa stovky kostolov predávajú na komerčné účely, resp.ináč znesväcujú. Preto skôr ťahám mladých ľudí k jednoduchej otvorenosti a hĺbke, lebo v “plytkosti” emocionálneho výbuchu nie je záchrana, ani riešenie súčasných problémov viery.