SICh! Drahý vladyka, chcem sa spýtať či je správne žehnať sa, keď kňaz svätí nejakú vec. Ďakujem za odpoveď! Nech vás Pán žehná a napĺňa dobrotou a láskou +

 pripravil: o. Marcel Gajdoš, predseda liturgickej komisie –

 

Bohoslužobné knihy stanovujú pomerne presné pravidlá toho, kedy sa máme prežehnávať, respektíve robiť veľkú či malú poklonu. Ich stručné zhrnutie bolo zverejnené aj v rámci tejto facebookovej stránky dňa 1. februára tohto roka. Okrem iného z nich vyplýva, že keď kňaz posviaca nejaké predmety, napríklad pokrmy alebo ikony, nie je správne prežehnávať sa. K tomuto záveru nás vedie aj samotná logika, veď my nie sme tými vecami, ktoré sa spomínajú. Väčšinou sa prežehnávame na konci predmetnej modlitby, lebo tam sa priamo či nepriamo spomínajú tri božské Osoby. Samozrejme, ak sa človek napriek tomu akosi spontánne prežehná, netreba z toho robiť tragédiu. Ide však o znak istej nesústredenosti na zmysel textu, ktorú treba postupne odbúrať.