Potreboval by som poradiť v nasledujúcej veci. Ide o delegáciu (ak som to správne pomenoval) pri sobáši, teda, aby nás mohol sobášiť iný kňaz, mimo našej farnosti a tiež o oficiálnu zmenu z rímskokatolíckej na gréckokatolícku vieru. Podstatné však je to, že celý život chodím do gréckokatolíckeho chrámu a všetky sviatosti som doposiaľ prijal v gréckokatolíckom chráme a v domnienke, že som gréckokatolík. Chcel by som byť gréckokatolíkom aj oficiálne, nielen tým, aké obrady slávime. Je to možné nejakým spôsobom uskutočniť? Jedným z dôvodov, prečo toto všetko zisťujem je, že v našej obci je gréckokatolícky kňaz. V susednej obci je rímskokatolícky, ktorý ma vôbec nepozná. Tým pádom sa mi zdá žiadať spomínanú delegáciu od niekoho, kto ma nepozná úplne zvláštne, možno až zbytočné. A ďalšou vecou je to, že by som bol rád, ak by aj naše deti boli následne po mne ako otcovi gréckokatolíckeho vierovyznania.

V rámci Katolíckej cirkvi obradová zmena nie je problémom, lebo sa jedná o tú istú Cirkev. Stačí zájsť za kňazom, s ktorým napíšete žiadosť o zmenu obradu s udaním spomenutých dôvodov. Po podpísaní žiadosti sa zašle na príslušný rímskokatolícky biskupský úrad podľa Vášho trvalého bydliska so zaslaním „na vedomie“ Gréckokatolíckemu biskupstvu Vášho teritória. Administratívnym spôsobom rímskokatolícky biskup dáva zvolenie gréckokatolíckemu biskupovi pre vaše prijatie do Gréckokatolíckej cirkvi, čo on podpisom potvrdí, a právny úkon je ukončený zápisom do poznámok matriky pokrstených.