Drahý Vladyka. Modlím sa pompejsku novenu za kamarátku. Keďže je to náročná modlitba pozostávajúca z troch ružencov a chodím do práce nemám moc čas modliť sa za seba. Chcem sa spýtať či aj pri pompejskej novene, ktorú som obetovala za kamarátku dorátavam milosti aj pre seba (keďže je tam podmienka že sa to má modliť len na jeden úmysel). Ďakujem

S duchovným obdarovaním to nie je tak, ako s materiálnym darom, ktorý keď odovzdáme tak ho už nemáme. Skôr naopak! Dá sa to  pripodobniť k myšlienke, alebo nápadu, ktorý keď máme a dáme ho aj inému, sami sa neochudobníme, lež tento nápad sa zmnoží a prinesie úžitok nielen nám, ale aj iným. Tak je to aj s modlitbou za iného, lebo aj naša modlitba je duchovným darom, ktorý prospieva inému pre našu obetu za neho a nás viac zbližuje s Bohom u ktorého sa prihovárame.

To je tak, ako keď by ste išli vybaviť niekomu niečo a ten, u koho sa za iných prihovárate, stáva sa aj pre vás bližším a ústretovejším, lebo máte s ním priamy kontakt. Preto modlitba za iných má veľkú cenu, nakoľko Boh doceňuje vzťah lásky, s ktorou sa za niekoho modlíme, lebo to je aj našou priamou odpoveďou na Boží príkaz lásky.

Preto sa nebojte, že azda vaša modlitba za iného “pretečie” pomimo vás – ona aj vás mení a je platná aj pre vašu potrebu s Bohom rozprávať.

+Milan.