Internetové odkazy

Stránky košickej eparchie

Košická eparchia

www.grkatke.sk

Takmer presne po jedenástich rokoch od vyhlásenia Košického apoštolského exarchátu sa v pondelok 18. februára 2008 udiala v tejto mladej miestnej cirkvi ďalšia cirkevno-právna zmena. Za účasti J. Em. Kardinála Leonarda Sandriho, prefekta Kongregácie pre východné cirkví bol košický exarchát povýšený na eparchiu a vladyka Milan Chautur uvedený do úradu prvého košického eparchu. Súčasne bola Košická eparchia spolu s Bratislavskou eparchiou začlenené do prešovskej gréckokatolíckej metropolie sui iuris. Dejiny eparchie v Košiciach sú zatiaľ krátkymi dejinami; stoja na svojom začiatku. Sú však viditeľným pokračovaním udržiavania a sprostredkovania viery našich otcov, ktorú nám priniesli svätí, apoštolom rovní, Cyril a Metod, spolupatróni Európy. Viac o košickej eparchií nájdete na tomto odkaze.


Protopresbyteráty a farnosti Košickej eparchie (pripravujeme ..)

Protopresbyterát Košice – Belža, Cestice, Hačava, Chorváty, Košice – Dargovských Hrdinov, Košice – Nad jazerom, Košice – Staré Mesto, Košice – Ťahanovce, Košice – Západ, Košický Klečenov, Kráľovce, Moldava Nad Bodvou, Rozhanovce, Sady nad Torysou – Zdoba, Slanské Nové Mesto
Protopresbyterát Michalovce – Dúbravka Falkušovce Iňačovce Jovsa Klokočov Lastomír Laškovce Michalovce Michalovce – Topoľany Nacina Ves Petrikovce Poruba pod Vihorlatom Podzišovce Pusté Čemerné Rakovec nad Ondavou Slavkovce Strážske Šamudovce Trhovište Trnava pri Laborci Voľa Vysoká nad Uhom Zalužice Zemplínska Široká

Výročia košickej eparchie

www.vyrocia.grkatke.sk

Košická eparchia si na v roku 2017 pripomenie niekoľko výročí. Preto v rámci príprav na oslavy chceme priblížiť aj širšej verejnosti všetky informácie o jubileách, dôvody, udalosti, ľudí. Projekt, ktorého súčasťou má byť vydanie rozšíreného schématizmu KE a iné sprievodné akcie, sme nazvali – „Košická eparchia 2017 – Rok výročí“. Tým, čo by nás malo priblížiť verejnosti, je aj webova informačná stránka o  roku výročí 2017. Všetky vaše pripomienky, návrhy, svedectvá a fotografie môžete zasielať na emailovú adresu vyrocia2017@grkatke.sk. Viac na tejto stránke.

 


Aetós

www.aetos.sk

Aetós je občianske združenie združujúce ľudí, ktorým záleží na mladom človeku vidiac v ňom veľký potenciál. Svojou činnosťou sa usiluje poskytnúť mladým ľuďom priestor na rozvoj všetkých oblastí ľudského života, pričom kladie dôraz  na duchovný rozmer. Víziou občianskeho združenia je vyformovať z mladých ľudí zrelého človeka, ktorý svoj život zakladá na kresťanských princípoch, jeho duchovnosť preniká všetky oblasti jeho života a formuje okolie, v ktorom žije. Od roku 2003 Aetós aktívne pôsobí na území Košického kraja, kde organizuje duchovné, kultúrne a športové akcie a taktiež podujatia zamerané na vzdelávanie v oblasti ľudskej osobnosti, dobrovoľníctva, kresťanstva a kultúry. Názov Aetós pochádza z gréčtiny a v preklade znamená orol. Vo východných cirkvách je orol veľmi často používaným symbolom pre svoje charakteristické vlastnosti ako sú, vznešenosť, nespútanosť, dravosť, túžba vysoko lietať. Viac o Aetós nájdete na tomto odkaze.


Gréckokatolícke univerzitné centrum

www.unipas.grkatke.sk

UNIPAS – Gréckokatolícke univerzitné centrum má byť predovšetkým miestom stretnutia. Popri všetkých študentských povinnostiach, s ktorými sa mladý človek stretáva počas svojho pôsobenia na vysokej škole, chce naše centrum vytvoriť priestor, kde chceme skrze stretnutia vytvárať vzťahy medzi Bohom a sebou navzájom. Streda je dňom, kedy sa stretávame na liturgiách v Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky na Moyzesovej ulici v Košiciach. Následne je vždy čas a priestor stretnúť sa navzájom v priestoroch Pastoračného centra Gréckokatolíckeho farského úradu Košice – Staré Mesto (nachádza sa hneď vedľa katedrály), príp. v priestoroch budovy Minerva, aby sme mohli vytvoriť spoločenstvo gréckokatolíckych (samozrejme sú vítaní všetci ľudia dobrej vôle) vysokoškolákov v Košiciach. Univerzitné centrum spolupracuje aj na príprave TEVE a TEVI – tematických večerov a tematických víkendov pre mladých. Viac o UNIPAS na tomto odkaze.


Časoslov

www.casoslov.sk


Vítame Vás na stránke projektu online časoslova pre gréckokatolíkov. Našou túžbou je priniesť modlitby kontinuálneho posväcovania času vo forme, ktorá bude prístupná všetkým – tak kňazom, ako aj laikom.  Časoslov je určený pre všetkých gréckokatolíkov, túžiacich spoznať svoj obrad a naplniť svoj všedný deň modlitbou.
 Viac o časoslove nájdete na tomto odkaze.

 


Tematické víkendovky

www.tevi.grkatke.sk

„Pri formovaní mladého človeka nemá nič takú silu ako partia rovesníkov. A ak sa partia podchýtí a nasmeruje správnym smerom, úspech je zaručený.“ Nejak takto sme rozmýšľali pri realizácii projektu TeVi a o to nám ide: vytvorenie priestoru pre budovanie partie rovesníkov a ich nasmerovanie správnym smerom cez sprostredkovanie živého vzťahu s Bohom a obohacujúce témy. Duchovný život sa usilujeme sprostredkovať cez modlitby kresťanského východu, sviatosti, čítanie Božieho slova a osobnú modlitbu. Každý víkend sa modlíme modlitbu polnočnice, časov a večiereň. Taktiež je vytvorený priestor pre osobné stíšenie a rozjímanie s Božím slovom. A nikdy nechýba sviatosť zmierenia a radostné slávenie sv. liturgie. Viac o TeVi nájdete na tomto odkaze.


Gréckokatolícky magazín

www.grkat.tv

Gréckokatolícky magazín je novým a jedinečným masmediálnym projektom. Vo svojom obsahu chce priblížiť život a aktuálne dianie v Gréckokatolíckej cirkvi. Jeho zámerom je tiež informovať širokú verejnosť o činnosti spoločenstiev a organizácií v jednotlivých eparchiách. Zároveň chce vhodným spôsobom prezentovať zaujímavé profily osobností cirkevného života. To všetko prostredníctvom televízneho vysielania partnerských televízií na Slovensku a v Českej republike. Viac o magazíne nájdete na tomto odkaze.

 


Majstrovstvá Európy kňazov vo futsale

www.futsal.grkatke.sk

Turnaj sa zrodil z túžby po priateľskej súťaži kňazov, ktorí by sa zjednotili aj okolo futbalu v roku 2003 v Rakúsku. Osem kňazských družstiev z celej Európy, ktoré sa zúčastnili prvého turnaja sa rozrástol na dvojnásobok a teda posledné roky bol jednou z najväčších športových udalostí kresťanského sveta. Spočiatku sa ME konali každé dva roky, ale od roku 2011 sa konajú už každý rok. Slovensko sa zapojilo do turnaja v roku 2009 v Portugalsku. Najväčší úspech slovenského tímu bolo 3. miesto na ME z roku 2013 v Slovinsku. Bez ohľadu na výsledky turnajov, všetci účastníci môžu byť nazvaní víťazmi, keďže už v minulosti ukázali vysoký stupeň spolupatričnosti a čestnej hry, ktoré ako jediné môžu jednotlivé národy zjednotiť. Hlavným cieľom týchto ME je cez šport priblížiť Cirkev a kňazov bližšie ľuďom a ukázať, že kresťanské hodnoty – hodnoty evanjelia sa dajú žiť v každej oblasti života aj v športe a osobitne vo futbale. Viac o majstrovstvách nájdete na tomto odkaze.


Stránky intštitúcií a centier Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku


Gréckokatolícky kňazský seminár bl. Petra Pavla Gojdiča

www.gojdic.sk

Blahoslavený biskup Pavol Peter Gojdič bol vzorom pre kresťanov nielen v čase svojho života, ako verný mučeník, ktorý pre svoju vieru položil svoj život, ale môže byť výbornym príkladom aj pre dnešného človeka. Jeho osobné postoje k ľuďom a neoceniteľná láska k životu sú aj v dnešnom svete veľmi potrebné a bez nich človek stráca svoje pravé hodnoty. Preto je pre nás nutné každý deň robiť dôležité rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú nie len náš život, ale hlavne životy našich blízkych. Blahoslavený biskup Pavol Peter Gojdič je vzorom hodným svojho nasledovania nie len nami seminaristami, alebo kňazmi, či rehoľníkmi, ale všetkými kresťanmi, túžiacimi prežívať svoj hlboký osobný vzťah s milujúcim nebeským Otcom, ktorý preniká životy. On je ten, kto rozpaľuje oheň nekonečnej lásky v nás, ktorou potom môžeme pretvárať celé okolie, v ktorom žijeme. Veď tak ako dokázalo niekoľko svätých apoštolov naplnených láskou Svätého Ducha pretvoriť celý svet a vniesť do neho Ježiša Krista, tak dokázal aj náš biskup Pavol Peter Gojdič navždy zanechať svedectvo vernosti a posolstvo lásky v našej cirkvi.