Je dnes možné, aby západný kňaz mohol celebrovať vo východnom obrade? Čo všetko je potrebné k tomu, aby sa stal biritualistom?

V katolíckej cirkvi môže katolícky kňaz koncelebrovať v ktoromkoľvek obrade, ak mu rozumie. Sám však môže celebrovať vo východnom obrade ako biritualista vtedy:

1/ ak má skúšky z liturgických obradov východnej cirkvi.

2/ ak má odporučenie svojho biskupa resp. predstaveného rádu, či kongregácie.

3/ schválenie Kongregácie pre východné cirkvi.

Veľmi sa odporúča, aby na zmiešaných teritóriách kňazi i laici vzájomne si poznali obrady.